Thông tin về luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Hoàng Ngọc Lan

Ngày 25/08/2017

Thông tin về luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Hoàng Ngọc Lan

Đề tài luận án:“HÌNH THÁI KHÔNG GIAN CÁC ĐÔ THỊ PHÍA ĐÔNG NAM THUỘC LÕI TRUNG TÂM VÙNG TP.HỒ CHÍ MINH”

Chuyên ngành: Quy hoạch vùng và đô thị

Mã số: 62.58.01.05

Họ tên Nghiên cứu sinhHoàng Ngọc Lan

Người hướng dẫn khoa họcPGS.TS.KTS Lê Anh Đức

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh

Mời xem chi tiết các link dưới đây:

Thông tin về luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Hoàng Ngọc Lan tiếng Anh

Thông tin về luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Hoàng Ngọc Lan tiếng Việt

Tóm tắt luận án (tiếng Anh)

Tóm tắt luận án (tiếng Việt)

Trích yếu luận án

Hình ảnh

Luận án: “HÌNH THÁI KHÔNG GIAN CÁC ĐÔ THỊ PHÍA ĐÔNG NAM THUỘC LÕI TRUNG TÂM VÙNG TP.HỒ CHÍ MINH”

Tin khác
 ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh