Thông tin về luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Hoàng Thanh Thủy

Ngày 08/08/2017

Thông tin về luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Hoàng Thanh Thủy

Đề tài luận án: "Tổ chức kiến trúc cảnh quan khu ở nhằm nâng cao chất lượng môi trường sống đô thị tại Thành phố Huế"

Chuyên ngành: Kiến Trúc

Mã số: 62.58.01.02

Họ tên Nghiên cứu sinh: Hoàng Thanh Thủy

Người hướng dẫn khoa học

     1.   PGS.TS.KTS. Đàm Thu Trang

     2.   PGS.TS.KTS. Phạm Tứ

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh

Mời xem chi tiết các link dưới đây:

Thông tin về luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Hoàng Thanh Thủy tiếng Anh

Thông tin về luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Hoàng Thanh Thủy tiếng Việt

Tóm tắt luận án (tiếng Anh)

Tóm tắt luận án (tiếng Việt)

Trích yếu luận án

Luận án: Tổ chức kiến trúc cảnh quan khu ở nhằm nâng cao chất lượng môi trường sống đô thị tại Thành phố Huế

Tin khác
  40 năm ĐH Kiến trúc TP.HCM - 60 Kiến trúc Sài Gòn
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh