Thông tin về luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Lê Thị Bảo Thư

Ngày 24/04/2017

Thông tin về luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Lê Thị Bảo Thư

Đề tài luận án: Tổ chức không gian công nghiệp chế biến lúa gạo trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chuyên ngành: Quy hoạch vùng và đô thị

Mã số: 62.58.01.05

Họ tên Nghiên cứu sinh: Lê Thị Bảo Thư

Người hướng dẫn khoa học: TS.KTS Bạch Ngọc Phong

                                                  PGS.TS.KTS Nguyễn Thanh Hà

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh

Mời xem chi tiết các link dưới đây:

Thông tin về luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Lê Thị Bảo Thư tiếng Anh

Thông tin về Luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Lê Thị Bảo Thư tiếng Việt

Tóm tắt luận án (tiếng Anh)

Tóm tắt luận án (tiếng Việt)

Trích yếu luận án

Luận án: Tổ chức không gian công nghiệp chế biến lúa gạo trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Tin khác
  40 năm ĐH Kiến trúc TP.HCM - 60 Kiến trúc Sài Gòn
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh