Thông tin về luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Trương Thái Hoài An

Ngày 20/03/2017

Thông tin về luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Trương Thái Hoài An

Đề tài luận án: Định hướng phát triển không gian vùng ven Thành Phố Hồ Chí Minh

Chuyên ngành: Quy hoạch vùng và đô thị

Mã số: 62.58.01.05

Họ tên Nghiên cứu sinh: Trương Thái Hoài An

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Quốc Thông

                                                  PGS.TS. Lê Anh Đức

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh

Mời xem chi tiết các link dưới đây:

Thông tin về luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Trương Thái Hoài An tiếng Anh

Thông tin về Luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Trương Thái Hoài An tiếng Việt

Tóm tắt luận án (tiếng Anh)

Tóm tắt luận án (tiếng Việt)

Luận án: Định hướng phát triển không gian vùng ven Thành Phố Hồ Chí Minh

Trích yếu Luận án: Định hướng phát triển không gian vùng ven Thành Phố Hồ Chí Minh

Tin khác
  40 năm ĐH Kiến trúc TP.HCM - 60 Kiến trúc Sài Gòn
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh