Thông tin luận án tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Trần Thị Việt Hà

24/10/2016

Thông tin về luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Trần Thị Việt Hà

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Phạm Ngọc Tuấn

17/04/2015

Thông tin về luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Phạm Ngọc Tuấn.

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Phạm Phú Cường

14/04/2015

Thông tin về luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Phạm Phú Cường.

Đề tài NCKH cấp trường của giảng viên năm 2014

28/01/2015

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường của giảng viên trường ĐH Kiến Trúc TP.Hồ Chí Minh đã được duyệt triển khai năm 2014

Đề tài NCKH cấp bộ của giảng viên (2006-2012)

27/01/2015

Đề tài nguyên cứu khoa học của giảng viên trường ĐH Kiến Trúc TP.Hồ Chí Minh giai đoạn 2006-2012

  40 năm ĐH Kiến trúc TP.HCM - 60 Kiến trúc Sài Gòn
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh