Thông tin luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Giang Ngọc Huấn

Ngày 02/11/2016

>> Thông tin luận án tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Trần Thị Việt Hà

Thông tin về luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Giang Ngọc Huấn

Đề tài luận án: Hệ thống tiêu chí Kiến trúc bền vững áp dụng cho thiết kế nhà ở cao tầng tại Thành phố Hồ Chí Minh

Chuyên ngành:Kiến trúc

Mã số: 62.58.01.02

Họ tên Nghiên cứu sinh: Giang Ngọc Huấn

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phạm Đức Nguyên và PGS.TS Phạm Tứ

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh

Mời xem chi tiết các link dưới đây:

Thông tin về luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Giang Ngọc Huấn tiếng Việt

Thông tin về luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Giang Ngọc Huấn tiếng Anh

Tóm tắt Luận án (Tiếng Việt)

Tóm tắt Luận án (Tiếng Anh)

Luận án: Hệ thống tiêu chí Kiến trúc bền vững áp dụng cho thiết kế nhà ở cao tầng tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tin khác
  40 năm ĐH Kiến trúc TP.HCM - 60 Kiến trúc Sài Gòn
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh