Thông tin luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Nguyễn Song Hoàn Nguyên

Ngày 11/11/2016

>> Thông tin luận án tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Trần Thị Việt Hà

Thông tin về luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Nguyễn Song Hoàn Nguyên

Đề tài luận án: Đặc trưng khai thác văn hóa truyền thống trong nền kiến trúc nhà ở tại các đô thị lớn Việt Nam

Chuyên ngành:Kiến trúc

Mã số: 62.58.01.02

Họ tên Nghiên cứu sinh: Nguyễn Song Hoàn Nguyên

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS.KTS Lê Thanh Sơn

                                                   PGS.TS.KTS Trịnh Duy Anh

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh

Mời xem chi tiết các link dưới đây:

Thông tin về luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Nguyễn Song Hoàn Nguyên (Tiếng Việt)

Thông tin về luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Nguyễn Song Hoàn Nguyên (Tiếng Anh)

Tóm tắt Luận án (Tiếng Việt)

Tóm tắt Luận án (Tiếng Anh)

Luận án: Đặc trưng khai thác văn hóa truyền thống trong nền kiến trúc nhà ở tại các đô thị lớn Việt Nam

Hình ảnh của luận án

Các bảng biếu trong luận án

Tin khác
  40 năm ĐH Kiến trúc TP.HCM - 60 Kiến trúc Sài Gòn
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh