Thông tin về luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Mã Văn Phúc

Ngày 15/12/2016

Thông tin về luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Mã Văn Phúc

Đề tài luận án: Vận dụng phương thức quy hoạch chiến lược vào quy trình quy hoạch xây dựng đô thị Việt Nam áp dụng cho thành phố Biên Hòa

Chuyên ngành: Quy hoạch vùng và đô thị

Mã số: 62.58.01.05

Họ tên Nghiên cứu sinh: Mã Văn Phúc

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS.KTS Nguyễn Thanh Hà

                                       TS.KTS Đỗ Phú Hưng

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh

Mời xem chi tiết các link dưới đây:

Thông tin về luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Mã Văn Phúc tiếng Anh

Thông tin về Luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Mã Văn Phúc tiếng Việt

Tóm tắt luận án (tiếng Anh)

Tóm tắt luận án (tiếng Việt)

Luận án: Vận dụng phương thức quy hoạch chiến lược vào quy trình quy hoạch xây dựng đô thị Việt Nam áp dụng cho thành phố Biên Hòa

Hình ảnh luận án:Hình 1.3,1.4,1.6,1.7,3.4,3.12; Hình 1.5; Hình 1.15,1.22; Hình 2.4,2.5a-b; Hình 3.3

Phụ lục: Phụ lục 1, Phụ lục 2

Tài liệu tham khảo

Tin khác
  40 năm ĐH Kiến trúc TP.HCM - 60 Kiến trúc Sài Gòn
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh