Theo quyết định số 285/QĐ-ĐHKT ngày 11 tháng 4 năm 2019 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, Sứ mệnh của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo hướng nghiên cứu, ứng dụng đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực quy hoạch - kiến trúc, mỹ thuật ứng dụng.

Xem file PDF tại đây: [Quyết định số 285/QĐ-ĐHKT ngày 11/4/2019]

Nội dung văn bản xem bên dưới:

 

 

 

 


 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh