Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo hướng nghiên cứu, ứng dụng đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực quy hoạch - kiến trúc, mỹ thuật ứng dụng. (Ban hành kèm quyết định số 285 QĐ - ĐHKT ngày 11/4/2019)

  40 năm ĐH Kiến trúc TP.HCM - 60 Kiến trúc Sài Gòn
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh