Phòng dự án

07/07/2015

Phòng dự án được thành lập theo quyết định 561/QĐ-ĐHKT ngày 15/06/2015

Ban Quản lý Đào tạo cơ sở Thủ Đức

07/07/2015

Ban Quản lý Đào tạo cơ sở Thủ Đức được thành lập theo quyết định 563/QĐ-ĐHKT ngày 15/06/2015.

Ban Quản lý Đào tạo cơ sở Cần Thơ

07/07/2015

Ban Quản lý Đào tạo cơ sở Cần Thơ được thành lập theo quyết định 564/QĐ-ĐHKT ngày 15/06/2015

Ban Quản lý Đào tạo cơ sở Đà Lạt

07/07/2015

Ban Quản lý Đào tạo cơ sở Đà Lạt được thành lập theo quyết định 563/QĐ-ĐHKT ngày 15/06/2015.

  40 năm ĐH Kiến trúc TP.HCM - 60 Kiến trúc Sài Gòn
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh