Trung tâm Đào tạo cơ sở Cần Thơ

07/07/2015

Trung tâm Đào tạo cơ sở Cần Thơ được thành lập theo quyết định 564/QĐ-ĐHKT ngày 15/06/2015

Trung tâm Đào tạo cơ sở Đà Lạt

07/07/2015

Trung tâm Đào tạo cơ sở Đà Lạt được thành lập theo quyết định 563/QĐ-ĐHKT ngày 15/06/2015.

Phòng Quản lý đào tạo

26/03/2014

Phòng Quản lý Đào tạo thực hiện chức năng nhiệm vụ liên quan đến công tác đào tạo bậc đại học.

  40 năm ĐH Kiến trúc TP.HCM - 60 Kiến trúc Sài Gòn
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh