Phòng Tổ chức Nhân sự

13/03/2014

Phòng Tổ chức Nhân sự được thành lập ngay từ khi mới thành lập Trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh với tên gọi là phòng Tổ chức cán bộ - Công tác chính trị do thầy Đoàn Đức Mẹo đảm nhiệm. Thầy Lê Phong được bổ nhiệm thay cho thầy Đoàn Đức Mẹo đến năm 1991 thầy Phong về hưu.

Phòng Thanh Tra Giáo Dục

20/12/2012

Hiện tại Phòng Thanh tra Giáo dục có 03 cán bộ trong đó Trưởng phòng làm công tác kiêm nhiệm và 02 chuyên viên chuyên trách.

Phòng Quản lý Khoa học & Công nghệ

19/12/2012

Thực hiện các chức năng quản lý và triển khai công tác NCKH của giảng viên, cán bộ công nhân viên, sinh viên trong nhà trường. Tổ chức triển khai các hoạt động khoa học công nghệ trong lĩnh vực đào tạo chuyên môn và áp dụng khoa học- công nghệ vào trong công tác dạy, học tập và lao động sản xuất.

Phòng Kế Hoạch - Tài Chính

19/12/2012

Phòng Kế hoạch Tài chính trường Đại học Kiến trúc TP.HCM tiền thân là Phòng Kế toán của Trường Đại học Kiến Trúc Sài Gòn. Năm 1976 Phòng được đổi tên thành Phòng Tài Vụ theo quyết định số 17/BXD-TC ngày 14 tháng 12 năm 1976.

  40 năm ĐH Kiến trúc TP.HCM - 60 Kiến trúc Sài Gòn
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh