Trung Tâm Hướng Nghiệp Và Đào Tạo

21/12/2012

Thành lập : theo quyết định số 153 ngày1/9/1995 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh

Trung Tâm Nghiên Cứu Ứng Dụng Thực Nghiệm Kiến Trúc& Xây Dựng

19/12/2012

Trung Tâm Nghiên Cứu Ứng Dụng Thực Nghiệm Kiến Trúc& Xây Dựng thuộc Trường Đại Học Kiến Trúc Thành Phố Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 171 do Bộ Truởng Bộ Xây Dựng ký ngày 15 tháng 4 năm 1993.

 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh