Đến năm 2030, Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những trường đại học hàng đầu khu vực và quốc tế. (Ban hành kèm quyết định số 285 QĐ - ĐHKT ngày 11/4/2019)

  40 năm ĐH Kiến trúc TP.HCM - 60 Kiến trúc Sài Gòn
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh