Chấm để tài nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Trường

Ngày 22/06/2018

Ngày 22/6,  Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh tổ chức chấm các đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Trường năm 2018.

Theo đó, năm nay toàn Trường có 16 đề tài nghiên cứu khoa học của 16 sinh viên 06 Khoa đào tạo được lọt vào vòng chấm cấp Trường.

Trong đó, sinh viên khoa Kiến trúc tham gia 02 đề tài; khoa Quy hoạch 05 đề tài, khoa Xây dựng 04 đề tài, khoa Mỹ thuật Công ghiệp 02 đề tài, khoa Kiến trúc Nội thất 01 đề tài.

Hội đồng chấm Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm học 2017 – 2018 cấp Trường gồm: TS.KTS Nguyễn Thị Bích Ngọc, ThS.KTS Dương Trọng Bình, TS.KTS Hoàng Ngọc Lan (đề tài Kiến trúc - Quy hoạch); TS.KTS Trần Hữu Anh Tuấn, TS Ngô Thi Thu Trang, ThS Phạm Thị Hồng Liên (Kiến trúc nội thất – Mỹ thuật công nghiệp); PGS.TS.KS Trương Quang Thành , PGS.TS.KS Đào Đình Nhân (Xây dựng).

Hội đồng sẽ tuyển chọn 03 đề tài gửi tham dự Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Bộ” năm 2018 của Bộ Giáo dục và đào tạo.

 Danh sách sinh viên có đề tài chấm Nghiên cứu khoa học cấp trườngTin khác
  40 năm ĐH Kiến trúc TP.HCM - 60 Kiến trúc Sài Gòn
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh