CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP. HỒ CHÍ MINH

Ngày 24/12/2012

I. Lịch sử hình thành và phát triển

Công đoàn cơ sở Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh được thành lập năm 1979. Chủ tịch Công đoàn qua các thời kì:

- Đồng chí: Nguyễn Văn Đức - Nhiệm kỳ năm(1979 – 1993)

- Đồng chí: Vũ Thị Lũng  - Nhiệm kỳ năm (1994 – 2000)

- Đồng chí: Phạm Tứ - Nhiệm kỳ năm (2000 – 2006)

- Đồng chí: Phạm Thị Hải - Nhiệm kỳ năm (2006 – 2012)

- Từ năm 2012 – 2017, Ban Chấp hành Công đoàn gồm 11 ủy viên do Đồng chí: Nguyễn Đức Toàn làm Chủ tịch.

Cùng với sự phát triển của Nhà trường, đến nay tổ chức Công đoàn Trường đã dần lớn mạnh với một số kết quả hoạt động nhất định, đóng góp đáng kể cho phong trào Thi đua chung của Nhà trường và được Liên đoàn Lao động TP. Hồ Chí Minh, Công đoàn Xây dựng Việt Nam đánh giá là một Công đoàn cơ sở vững mạnh, xuất sắc nhiều năm liền trong hoạt động Công đoàn.

II. Cơ cấu tổ chức nhân sự hiện tại

Hiện tại Ban Chấp hành có 09 đồng chí, Chủ tịch -  Đồng chí Nguyễn Đức Toàn. Tổng số đoàn viên công đoàn tính đến tháng 7/2016: 420 đoàn viên, trong đó: đoàn viên là nữ: 184 người.

Công đoàn  Nhà trường gồm có 26 tổ, cơ cấu theo đơn vị, theo bộ môn nên rất thuận lợi trong công tác tổ chức và sinh hoạt.

   1. Chức năng, nhiệm vụ

  Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, Chính sách, Pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Giáo dục nâng cao trình độ chính trị, văn hoá, pháp luật, khoa học kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ cho CNVC

 Kiểm tra, giám sát việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật, bảo đảm việc thực hiện quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội. Phát hiện và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết các tranh chấp lao động và thực hiện các quyền của công đoàn cơ sở theo quy định của pháp luật;

 Phối hợp với Ban Giám hiệu tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ, tổ chức hội nghị cán bộ, công chức , viên chức Nhà trường; cử đại diện tham gia các hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Hướng dẫn, giúp đỡ người lao động giao kết hợp đồng lao động. Cùng với Hiệu Trưởng cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống của CNVC, tổ chức các hoạt động xã hội, từ thiện trong CNVC;

 Tổ chức vận động CNVC trong Nhà trường thi đua yêu nước, thực hiện nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, lao động tham gia quản lý cơ quan, đơn vị, cải tiến lề lối làm việc và thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác;

  Phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh.

III. Các đóng góp tiêu biểu

Trong những năm qua, các hoạt động do Công đoàn Trường tổ chức đã nhận được sự quan tâm rất tích cực từ  phía Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, các tổ công đoàn và đoàn viên. Nổi bật như:

- Hội thao CCVC (02 năm tổ chức một lần);

- Hội diễn văn nghệ CCVC (02 năm tổ chức một lần);

- Hội thi “Vinh quang Công đoàn Việt Nam”;

- Hội thi “Cán bộ công đoàn giỏi năm 2016”;

- Hàng năm, Công đoàn Trường phối hợp với chính quyền tổ chức các chuyến tham quan, nghỉ dưỡng và khám sức khỏe định kỳ cho CCVC.

- Tổ chức các hoạt động chăm lo cho con em CCVC Trường nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6; Trung thu như: cuộc thi Vẽ tranh, hát karaoke, tô tượng…;Tổ chức cho các cháu vui chơi giải trí tại Vietopia và các trò chơi dân gian như: câu cá, ném banh vào rổ…;

- Hàng năm, Công đoàn hỗ trợ 100% kinh phí cho các cháu tham gia trại hè Thanh Đa …;

- Tổ chức các hoạt động cho CCVC nữ nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10; ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 như các cuộc thi: Quý ông trổ tài, Thử tài đi chợ; Vẻ đẹp nữ CCVC Trường Đại học Kiến trúc qua ảnh; Gia đình – Nơi yêu thương và chia sẻ; Cắm hoa…; Tổ chức cho nữ CCVC đi xem kịch…

- Phát động các phong trào thi đua phụ nữ: “Giỏi việc Trường, đảm việc nhà ” trong toàn thể nữ CCVC;

- Tích cực tuyên truyền, vận động CCVC thực hiện các công tác xã hội như trích 01 ngày lương để ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt; tham gia phong trào hiến máu nhân đạo; đóng góp quỹ “Vì người nghèo”, “Vì Trường sa thân yêu, Vì tuyến đầu của Tổ quốc”;

- Trao tặng học bổng cho sinh viên vượt khó học giỏi; trao tặng học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho con CCVC nhà Trường đạt thành tích học sinh giỏi nhiều năm liền.

IV. Thành tích  - Khen thưởng

Liên tục trong nhiều năm qua, Công đoàn Trường được Liên đoàn Lao động TP. Hồ Chí Minh công nhận là tổ chức Công đoàn vững mạnh xuất sắc. Đặc biệt, trong năm học 2010 – 2011, Công đoàn Trường nhận được Cờ thi đua xuất sắc của Liên đoàn Lao động Thành phố trao tặng. Nhiều cá nhân, tập thể nhận được Bằng khen của Liên đoàn Lao động Thành phố và Bằng khen của Công đoàn Xây dựng Việt Nam về biểu dương lao động giỏi, lao động sáng tạo toàn quốc ngành Xây dựng…

Chủ tịch Công Đoàn Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM hiện nay là ThS Nguyễn Đức Toàn (Trưởng Phòng Tổ chức Nhân sự). 

 DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP.HỒ CHÍ MINH KHÓA XV, NHIỆM KỲ 2017-2022

1

Nguyễn Đức Toàn

Phòng TCNS

Chủ tịch

2

Phạm Ngọc Tuấn

Khoa Quy hoạch

Phó Chủ tịch

3

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Khoa MTCN

Phó Chủ tịch

4

Trần Anh Đào

Khoa Kiến trúc

Ủy viên Ban Thường vụ

5

Lê Thị Thanh Bình

Khoa LLCT

Ủy viên Ban Thường vụ

6

Nguyễn Thị Kim Tú

Thư viện

Ủy viên Ban Thường vụ

7

Trần Thạch Linh

Khoa Xây dựng

Ủy viên Ban Thường vụ

8

Nguyễn Thị Thanh Sương

Phòng KHTC

Ủy viên Ban Chấp hành

9

Trương Thái Hoài An

Khoa Quy hoạch

Ủy viên Ban Chấp hành

10

Nguyễn Hiếu Ly

Khoa KTNT

Ủy viên Ban Chấp hành

11

Bạch Vũ Hoàng Lan

Khoa Xây dựung

Ủy viên Ban Chấp hành

12

Đinh Trần Duy Khang

Khoa MTCN

Ủy viên Ban Chấp hành

13

Trần Thị Anh Thi

Phòng HCQT

Ủy viên Ban Chấp hành

14

Nguyễn Thị Hồng Minh

Thanh tra Giáo dục

Ủy viên Ban Chấp hành

15

Trần Minh Tuấn

Phòng ĐT&CTSV

Ủy viên Ban Chấp hành


BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC NHIỆM KỲ 2012-2015

TỔ TRƯỞNG TỔ CÔNG ĐOÀN VÀ TỔ TRƯỞNG TỔ NỮ CÔNG

Phạm Thị Xim Phòng Hành chính Quản trị
Tổ trưởng Công đoàn
Lý Thị Xuân Phòng Hành chính Quản trị
Tổ trưởng nữ công
Lê Thị ThúyHằng Phòng QLĐTSĐH & HTQT Tổ trưởng Công đoàn
Phạm Thị Định Nghĩa Phòng TCNS Tổ trưởng nữ công
Đỗ Thị ThúyHà Phòng KH - TC Tổ trưởng Công đoàn
Bùi Thị MinhHải Phòng KH - TC Tổ trưởng nữ công
Trần MinhTuấn Phòng ĐT&CT SV
Tổ trưởng Công đoàn
Đặng Hoàng CẩmTú Phòng ĐT&CT SV
Tổ trưởng nữ công
Võ Thị ThùyDương Thư viện Tổ trưởng Công đoàn
Nguyễn ThịNhiều Thư viện Tổ trưởng nữ công
Võ Thị ThiênHương ĐT& CT SV Tổ trưởng CĐ + Nữ công
Nguyễn Thị HồngMinh Phòng Thanh tra Giáo dục Tổ trưởng Công đoàn
Thái ThịLệ Phòng Quản lý KH & CN Tổ trưởng nữ công
Vũ Thị HồngHạnh Khoa KT (Tổ CĐ Kiến trúc 1) Tổ trưởng Công đoàn
Đinh XuânDũng Khoa KT (Tổ CĐ Kiến trúc 1) Tổ trưởng nữ công
Nguyễn Hữu TâmHiền Khoa KT (Tổ CĐ Kiến trúc 2) Tổ trưởng Công đoàn
Nguyễn NgọcSơn Khoa KT (Tổ CĐ Kiến trúc 2) Tổ trưởng nữ công
Nguyễn ChínhLượng Khoa QH (Tổ CĐ Bộ môn QLĐT) Tổ trưởng Công đoàn
Nguyễn Thị LanAnh Khoa QH (Tổ CĐ Bộ môn QLĐT) Tổ trưởng nữ công
Phạm DuyTiếng Khoa QH (Tổ CĐ Bộ môn QHĐT) Tổ trưởng Công đoàn
Nguyễn Thị ThùyNga Khoa QH (Tổ CĐ Bộ môn QHĐT) Tổ trưởng nữ công
Nguyễn Thị MinhNguyệt Khoa QH (Tổ CĐ Bộ môn TKĐT) Tổ trưởng CĐ + Nữ công
Phạm Thị ÁiThủy Khoa QH (Tổ CĐ Bộ môn TKCQ) Tổ trưởng Công đoàn
Huỳnh Thị MaiPhương Khoa QH (Tổ CĐ Bộ môn TKCQ) Tổ trưởng nữ công
Đỗ HuyThạc Khoa XD (Tổ CĐ Bộ môn Kết cấu) Tổ trưởng Công đoàn
Trần Thị NguyênHảo Khoa XD (Tổ CĐ Bộ môn Kết cấu) Tổ trưởng nữ công
Nguyễn Thị TốLan Khoa XD (Tổ CĐ Bộ môn CHƯD) Tổ trưởng CĐ + Nữ công
Lý Ngọc PhiVân Khoa XD (Tổ CĐ Bộ môn Nền móng) Tổ trưởng CĐ + Nữ công
Trương ĐìnhNhật Khoa XD (Tổ CĐ Bộ môn Thi công) Tổ trưởng Công đoàn
Đỗ XuânHòa Khoa XD (Tổ CĐ Bộ môn QLXD) Tổ trưởng Công đoàn
Ngô Thị PhươngNam Khoa XD (Tổ CĐ Bộ môn QLXD) Tổ trưởng nữ công
Nguyễn Thị ThanhThảo Khoa MTCN (Tổ CĐ Bộ môn Đồ họa) Tổ trưởng Công đoàn
Đinh Trần DuyKhang Khoa MTCN (Tổ CĐ Bộ môn TD,TT) Tổ trưởng Công đoàn
Đỗ Vương BíchTữu Khoa MTCN Tổ trưởng nữ công BM ĐH + TD,TT
Ngô Đặng Thùy Vy Khoa KTNT (Tổ CĐ Bộ môn NT) Tổ trưởng Công đoàn
Nguyễn QuốcBảo Khoa KTNT (Tổ CĐ Bộ môn Cơ sở NT) Tổ trưởng Công đoàn
Trịnh ThuHà Khoa KTNT Tổ trưởng nữ công BM NT + CSNT
Nguyễn HữuLộc Khoa Khoa học Cơ bản Tổ trưởng Công đoàn
Nguyễn ThịVân Khoa Khoa học Cơ bản Tổ trưởng nữ công
Võ QuốcĐạt Khoa Mỹ thuật Tổ trưởng Công đoàn
Dương NgọcNhi Khoa Mỹ thuật Tổ trưởng nữ công
Lê Thị ThanhBình Khoa Lý luận chính trị Tổ trưởng Công đoàn
Phạm Thị PhươngThanh Khoa Lý luận chính trị Tổ trưởng nữ công
Phan TiếnTâm Khoa KTĐT (Tổ CĐBM Nước - Môi trường) Tổ trưởng Công đoàn
Hồ VănDương Khoa KTĐT (Tổ CĐ BỘ môn NL - GT) Tổ trưởng Công đoàn
Bùi Nguyễn DiễmPhương Khoa KTĐT  Tổ trưởng nữ công
Nguyễn HồngSơn Phòng Hành chính tổng hợp Trưởng Ban TTND
Mã VănPhúc Khoa Quy hoạch Phó Trưởng Ban TTND
Trần MinhĐức Phòng Thanh tra Giáo dục Ủy viên
Trương VănChính Khoa Xây dựng Ủy viên
Hoàng Thị NgọcLinh Phòng TCNS Thư ký CĐ
Bùi ThiênLý Phòng KH - TC Thủ quỹ CĐ

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh