Đại hội Đại biểu Công đoàn trường ĐH Kiến trúc TP.HCM khóa XV, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Ngày 26/11/2017

Đại hội Đại biểu Công đoàn trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh khóa XV, nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã diễn ra thành công trong hai ngày 24- 25/11/2017.

Tổng số đại biểu tham gia đại hội gồm 118 chính thức (108 đại biểu bầu, 08 đại biểu đương nhiên, 02 đại biểu chỉ định).

Đại hội vinh dự đón tiếp bà Nguyễn Thị Thủy Lệ - UVBCH Tổng LĐLĐ Việt Nam - Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam và các thành viên trong đoàn công tác của Công đoàn Xây dựng Việt Nam; Về phía Nhà trường dự đại hội với CCVC và người lao động có các thầy trong Đảng ủy, Ban giám hiệu, Hội đồng Trường.


Đại hội bầu ra Ban chấp hành Công đoàn Trường nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 15 đồng chí 


Đại hội đạt nhất trí cao từ các đại biểu

Phiên thứ nhất của Đại hội khai mạc chiều  ngày 24/11/2017. Tại phiên thứ nhất, Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua Quy chế Đại hội, Chương trình Đại hội; Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu.

Cũng tại phiên thứ nhất, các đại biểu đã nghe: Báo cáo kết quả Đại hội Công đoàn bộ phận; Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động đến từ Đại hội công đoàn bộ phận; Tổng hợp ý kiến đóng góp báo cáo chính trị trình Đại hội; Tổng hợp ý kiến đóng góp và Văn kiện Đại hội VIII Công đoàn Xây dựng Việt Nam và Điều lệ Công đoàn sửa đổi; Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành khóa XIV; Báo cáo đề án cải tạo Ban chấp hành khóa mới…

Phiên thứ hai của Đại hội diễn ra vào sáng ngày 25/11. Tại phiên thứ hai, các đại biểu đã nghe: Báo cáo kết quả ngày làm việc thứ nhất; Báo cáo của Ban chấp hành Công Đoàn trường khóa XIV; Tham luận của các Đại biểu về công tác công đoàn…

Đồng chí Nguyễn Đức Toàn – Chủ tịch Công đoàn Nhà trường đã trình bày báo cáo của Ban chấp hành Công đoàn trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh khóa XIV và mục tiêu - phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Trong nhiệm kỳ hoạt động, Công đoàn Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Liên đoàn Lao động TP. Hồ chí Minh (trong nửa nhiệm kỳ đầu) và của Công đoàn Xây dựng Việt Nam (từ tháng 7/2016) đến nay, sự chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường và sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của các đơn vị Phòng, Ban, Khoa, Trung tâm, Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên Trường…

Theo đánh giá, nhìn chung, trong nhiệm kỳ 2012 – 2017, Công đoàn đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, tham gia tích cực các hoạt động do Liên đoàn Lao động TP. Hồ Chí Minh và Công đoàn Xây dựng Việt Nam tổ chức.


Chủ tịch Công Đoàn Xây dựng Việt Nam Nguyễn Thị Thủy Lệ 

Bí thư Đảng ủy trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo đại hội

Đội ngũ cán bộ công đoàn năng động và luôn học hỏi kinh nghiệm của khóa trước để tích lũy kinh nghiệm hoạt động, đồng thời đoàn viên công đoàn nhiệt tình, tâm huyết với nghề nghiệp, luôn đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau. Đội ngũ CCVC cơ bản đạt các yêu cầu về chuẩn trình độ đào tạo, chuẩn nghề nghiệp và chuẩn cán bộ quản lý theo quy định; luôn thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có nếp sống văn mình.

Trong công tác, CCVC đều đảm bảo quy chế chuyên môn, kỷ luật lao động, điều lệ trường học và các văn bản pháp luật. Mỗi đoàn viên Công đoàn không ngừng học tập tu dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt các công việc được giao, góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ trong từng năm học. Các đoàn thể trong Nhà trường luôn phố hợp chặt chẽ xây dựng tập thể đoàn kết, nhất trí cao để hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV.

Báo cáo cũng đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội Công đoàn Trường trên 09 mặt công tác, gồm: Đại diện, bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CCVC; Chăm lo đời sống CCVC và công tác xã hội, từ thiện; Tuyên truyền, giáo dục, xây dựng đội ngũ CCVC; Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong CCVC; Công tác tổ chức, cán bộ, phát triển đoàn viên và xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh; Công tác nữ công; Công tác tài chính; Công tác kiểm tra;  Công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Từ đó, Ban chấp hành nhiệm kỳ XIV đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân, đồng thời rút ra các bài học kinh nghiệm.Đoàn chủ tịch và Ban thư ký Đại hội

Về mục  tiêu, phương hướng và chỉ tiêu nhiệm kỳ 2017 – 2022, Công đoàn Nhà trường xác định cụ thể 06 mục tiêu – phương hướng, đồng thời đề ra các nhiệm vụ giải pháp thực hiện cho 7nội dung công tác: Nâng cao chất lượng và hiệu quả đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CCVC và người lao động; Công tác tuyên truyền giáo dục, xây dựng đội ngũ CCVC; Tổ chức phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên công đoàn; Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; Hoạt động nữ công; Hoạt động tài chính; Công tác kiểm tra

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ThS Trương Ngọc Ẩn – Bí thư Đảng ủy – Phó Hiệu trưởng – Trưởng Ban chỉ đạo vì sự tiến bộ của phụ nữ Nhà trường.

Thầy Trương Ngọc Ẩn  bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước những kết quả và thành tích Công đoàn trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh dưới sự điều hành của tập thể Ban chấp hành và các Tổ công đoàn bộ phận của toàn trường, đạt hầu hết các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ 2012 – 2017.


Đại hội dành thời gian chia tay cảm ơn các thành viên Ban chấp hành nhiệm kỳ 2012 - 2017 không tiếp tục tham gia khóa mới

“Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn  đã cùng Ban giám hiệu, các đơn vị, các đoàn thể đóng góp nhiều công sức trong việc thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Nhà trường, góp phấn nâng cao từng bước đời sống vật chất, tinh thần của CCVC- người lao độ thương xuyên quan tâm, đề xuất, với  Ban Giám hiệu, lãnh đạo Nhà trường trong việc đảm bảo quyền lợi chính đáng của đoàn viên và người lao động; góp phần. không ngừng khẳng định uy tín Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh thông qua việc nâng cao chất lượng đào tạo, khả năng nghiên cứu khoa học, khả năng chuyên gia trong giảng viên và sinh viên…”, thầy Trương Ngọc Ẩn nói.

Bí thư Đảng ủy Nhà trường cũng đánh giá cao và ghi nhận nỗ lực của Ban chấp hành Công đoàn và Ban tổ chức Đại hội trong việc chuẩn bị các bước đại hội từ cấp công đoàn bộ phận đến các nội dung văn kiện... Thay mặt Đảng ủy – Ban Giám hiệu Nhà trường, thầy Trương Ngọc Ẩn nhắc nhở Công đoàn Nhà trường điều chỉnh, khắc phúc những hạn chế tồn tại trong nhiệm kỳ qua, đồng thời phát huy kinh nghiệm – ưu điểm cho nhiệm kỳ mới.

Bà Nguyễn Thị Thủy Lệ - UVBCH Tổng LĐLĐ Việt Nam - Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam cũng biểu dương, ghi nhận những kết quả của Công đoàn trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh đạt được trong nhiệm kỳ qua.

“Nhiệm kỳ qua, hoạt động Công đoàn trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh  đã thực hiện đổi mới, không dàn trải mà tập trung cho công tác trọng tâm, đáp ứng được mong mỏi của đoàn viên, CCVC, thu hút được đông đảo đoàn viên, CCVC, sinh viên tích cực tham gia...", Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam nhận định.

Bà Nguyễn Thị Thủy Lệ đánh giá cao và thống nhất 06 mục tiêu và 06 nhiệm vụ giải pháp mà Công đoàn Trường đã nêu cụ thể cho nhiệm kỳ tới.

Đồng thời, Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam đề nghị Công đoàn trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh quan tâm, xác định các biện pháp tổ chức thực hiện một số nội dung công tác, đơn cử như: Tiếp tục đổi mới tư duy, nhận thức, nội dung, phương pháp hoạt động; Tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, dân chủ, tập trung trí tuệ của tổ chức công đoàn, đưa ra các phương hướng, nhiệm vụ củ thể trong nhiệm kỳ 2017 – 2022 vào thực tiễn; Tiếp tục đổi mới công tác vận động, tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về mọi mặt. cùng Ban Giám hiệu Nhà trường xây dựng đội ngũ nhân sự; Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua trong Nhà trường, đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo…

Đại hội cũng bầu ra Ban Chấp hành mới cho nhiệm kỳ 2017 – 2027 gồm 15 đồng chí; bầu danh sách đại biểu đi dự Đại hội cấp trên gồm 02 đồng chí; 100% đại biểu đồng ý với dự thảo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Công đoàn  Trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017-2022; thông qua hệ thống chỉ tiêu bằng các phiếu biểu quyết...

Hệ thống chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ 2017 – 2022

- 100% CCVC được tham gia học tập Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước;

- Chủ động tham gia cùng Nhà trường trong công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; nâng cao trình độ LLCT, tin học, ngoại ngữ cho CCVC

- Phấn đấu 100% Ủy viên BCH công đoàn bộ phận và BCH Công đoàn Trường được đào tạo, bồi dưỡng và tập huấn về nghiệp vụ công tác công đoàn;

- 100% nữ CCVC đăng ký thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”; phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, hằng năm phấn đấu trên 80% nữ CCVC đạt danh hiệu “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”

- Vận động CCVC tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, công đoàn vững mạnh, phấn đấu trong nhiệm kỳ giới thiệu 50 đoàn viên ưu tú cho tổ chức Đảng xem xét bồi dưỡng và kết nạp.

Chùm ảnh Đại hội:


Chủ tịch Công đoàn Trường khóa 2012 - 2017 Nguyễn Đức Toàn trình bày dự thảo báo cáo và phương hướng
Các đại biểu trình bày tham luận đóng góp cho đại hội Không khí Đại hội thêm phấn khởi, sôi động với các tiết mục văn nghệ đặc sắc của các cựu sinh viên
Bỏ phiếu bầu cử Ban chấp hành Công đoàn Trường và bầu đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn ngành Xây dựng Việt Nam

Tin khác
  40 năm ĐH Kiến trúc TP.HCM - 60 Kiến trúc Sài Gòn
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh