Đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Nguyễn Thị Kim Tú

Ngày 04/01/2019

Buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Kim Tú diễn ra tại Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh sáng ngày 04/01/2019.

Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Kim Tú hiện giảng dạy tại Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh.

Nghiên cứu sinh bảo vệ luận án tiến sĩ với đề tài “Kế thừa và chuyển hóa các giá trị xanh trong kiến trúc nhà ở truyền thống Nam Bộ vào kiến trúc chung cư thấp tầng tại TP. Hồ Chí Minh”

Đề tài thuộc chuyên ngành Kiến trúc; Mã số: 9.58.01.01 do PGS.TS.KTS. Trần Văn Khải (Trường Đại học Dân lâp Văn Lang) hướng dẫn khoa học.


Hội đồng chấm luận án có 07 thành viên do PGS.TS.KTS. Phạm Tứ làm Chủ tịch.

Các thành viên Hội đồng gồm: TS.KTS. Vũ Thị Hồng Hạnh (Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh - Ủy viên thư ký), TS.KTS. Lê Thị Hồng Na (Đại học Bách Khoa – Phản biện 1), PGS.TS.KTS. Phạm Anh Dũng (Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh – Phản biện 2), PGS.TS.KTS. Trần Văn Khải (Trường Đại học Dân lập Văn Lang - Ủy viên), PGS.TS.KTS. Trịnh Duy Anh (Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh – Ủy viên), TS.KTS. Nguyễn Văn Tín (Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh – Ủy viên).

Hội đồng đã nghe nghiên cứu sinh trình bày luận án trong 30 phút. Sau đó, hai thầy cô phản biện đọc nhận xét, đồng thời, nghiên cứu sinh nghe ý kiến của các thành viên Hội đồng và người tham dự, sau đó trả lời các câu hỏi.

Hội đồng thống nhất: nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Kim Tú chú ý tiếp thu đóng góp của Hội đồng để chỉnh sửa hoàn thiện luận án; Đồng thời kết luận: nghiên cứu sinh đủ điều kiện để tiếp tục bảo vệ cấp Trường.

Tin khác
  40 năm ĐH Kiến trúc TP.HCM - 60 Kiến trúc Sài Gòn
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh