Đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Phan Tiến Vinh

Ngày 02/11/2018

Buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ cở của nghiên cứu sinh Phan Tiến Vinh diễn ra tại Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh sáng ngày  02/11/2018.

Nghiên cứu sinh Phan Tiến Vinh hiện công tác tại Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật - Đại học Đà Nẵng.

 Nghiên cứu sinh bảo vệ luấn án tiến sĩ với đề tài “Khai thác thông gió tự nhiên trong nhà ở cao tầng tại các đô thị Duyên hải Nam Trung bộ hướng đến tiết kiệm năng lượng phát triển bền vững”

Đề tài thuộc chuyên ngành Kiến trúc; Mã số: 9.58.01.01 do PGS.TS.KTS. Trịnh Duy Anh (Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh) hướng dẫn khoa học.

 

Hội đồng chấm luận án có 07 thành viên do PGS.TS.KTS. Lê Văn Thương làm Chủ tịch.

Các thành viên Hội đồng gồm: TS.KTS. Vũ Thị Hồng Hạnh (Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh- Ủy viên thư ký; TS.KTS. Trần Văn Thành (Công ty ASA) – Phản biện 1; TS.KTS. Nguyễn Hồng Loan (Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh) – Phản biện 2; PSG.TS.KTS Trịnh Duy Anh (Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh) - Ủy viên/Người hướng dẫn; TS.KTS. Ngô Lê Minh (Đại học Tôn Đức Thắng) - Ủy viên; TS.KTS. Trần Hữu Anh Tuấn (Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh) - Ủy viên.

Hội đồng chấm luận án tiến sĩ đã nghe nghiên cứu sinh trình bày nội dung nghiên cứu, các phản biện đọc nhận xét. Thư ký hội đồng đã tập hợp ý kiến nhận xét của các cơ quan và các nhà khoa học cùng chuyên ngành.

Hội đồng và những người tham dự đã nêu câu hỏi kiểm tra kiến thức của nghiên cứu sinh, nghe nghiên cứu sinh trả lời các câu hỏi của hội đồng và các phản biện.

Đồng thời, các ủy viên Hội đồng cũng đặt nhiều câu hỏi và đóng góp nhiều ý kiến để NCS Phan Tiến Vinh tiếp tục hoàn thiện đề tài.

Tin khác
  40 năm ĐH Kiến trúc TP.HCM - 60 Kiến trúc Sài Gòn
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh