Đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Trương Quốc Sử

Ngày 19/11/2018

Buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ cở của nghiên cứu sinh Trương Quốc Sử diễn ra tại Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh chiều ngày 19/11/2018.

Nghiên cứu sinh Trương Quốc Sử hiện công tác tại Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh.

Nghiên cứu sinh bảo vệ luận án tiến sĩ với đề tài “Tổ chức không gian nông nghiệp đô thị hướng đến quy hoạch xây dựng đô thị phát triển bền vững mang bản sắc địa phương ở đồng bằng sông Cửu long”.

Đề tài thuộc chuyên ngành Quy hoạch vùng và đô thị; Mã số: 9.58.01.05 do PGS.TS.KTS. Phạm Tứ (Hội Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh) và TS.KTS. Đỗ Phú Hưng (Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh) hướng dẫn khoa học.


Hội đồng chấm luận án có 07 thành viên do GS.TS.KTS. Nguyễn Trọng Hòa làm Chủ tịch.

Các thành viên Hội đồng gồm: TS.KTS. Trần Mai Anh (Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh- Ủy viên thư ký; TS.KTS. Nguyễn Anh Tuấn – Sở Quy hoạch Kiến trúc TP.HCM – Phản biện 1; PGS. TS.KTS. Phạm Anh Dũng (Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh) – Phản biện 2; PSG.TS.KTS. Phạm Tứ (Hội Kiến trúc sư TP. Hồ Chí Minh) - Ủy viên/Người hướng dẫn; GS.TS.KTS. Đỗ Hậu (Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam) - Ủy viên; PGS.TS.KTS. Trịnh Duy Anh (Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh) - Ủy viên.

Hội đồng chấm luận án tiến sĩ đã nghe nghiên cứu sinh trình bày nội dung nghiên cứu, các phản biện đọc nhận xét. Các thành viên Hội đồng và những người tham dự đặt câu hỏi;

Đồng thời, các ủy viên Hội đồng cũng đặt nhiều câu hỏi và đóng góp nhiều ý kiến để NCS Trương Quốc Sử tiếp tục hoàn thiện đề tài.

Tin khác
  40 năm ĐH Kiến trúc TP.HCM - 60 Kiến trúc Sài Gòn
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh