Danh sách thành viên Hội đồng Trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015-2020

Ngày 09/12/2016

>> TS Hoàng Bắc An được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Kiến trúc TP.HCM

>> Toàn văn Quyết định thành lập Hội đồng Trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh: TẠI ĐÂY

>> Toàn văn Quyết định bổ nhiệm TS Hoàng Bắc An làm Chủ tịch Hội đồng Trường: TẠI ĐÂY

Danh sách thành viên Hội đồng Trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015-2020

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

01

TS. Hoàng Bắc An

Chủ tịch Hội đồng Trường - Trưởng Khoa Xây dựng Trường Đại học Kiên trúc TP.Hồ Chí Minh

02

PGS.TS. Lê Văn Thương

Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên trúc TP.Hồ Chí Minh

03

ThS. Trương Ngọc Ẩn

Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Kiên trúc TP.Hồ Chí Minh

04

TS. Chung Bác Ái

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên trúc TP.Hồ Chí Minh

05

ThS. Nguyễn Hoàng Minh Vũ

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên trúc TP.Hồ Chí Minh

06

ThS. Nguyễn Đức Toàn

Thư ký Hội đồng Trường - Chủ tịch Công đoànTrường Đại học Kiên trúc TP.Hồ Chí Minh

07

CN. Nguyễn Văn Tĩnh

Bí thư Đàon Thanh niên Trường Đại học Kiên trúc TP.Hồ Chí Minh

08

TS. Trương Thanh Hải

Giám đốc Trung tâm Đào tạo quốc tếTrường Đại học Kiên trúc TP.Hồ Chí Minh

09

TS. Phạm Phú Cường

Trưởng khoa Kiến trúc Trường Đại học Kiên trúc TP.Hồ Chí Minh

10

TS. Phạm Ngọc Tuấn

Trưởng  Bộ môn Thiết kế đô thị Trường Đại học Kiên trúc TP.Hồ Chí Minh

11

TS. Ngô Thị Thu Trang

Trưởng khoa Mỹ thuật Công nghiệp Trường Đại học Kiên trúc TP.Hồ Chí Minh

12

PGS.TS. Hoàng Vĩnh Hưng

Trưởng phòng Quản lý đô thị Cục Phát triển đô thị - Bộ Xây dựng

13

KTS. Đặng Nguyên Ân

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng tổng hợp

14

TS. Tạ Minh Nghi

Phó Giám đốc Phân viện Khoa học Công nghệ Xây dựng miền Nam

15

CN. Nguyễn Quang Trung

Tổng Giám đốc Công ty Vật liệu Xây dựng số 1

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh