Đề tài NCKH cấp Trường “Cảm thụ cảnh quan” nghiệm thu đạt loại Xuất sắc

Ngày 19/01/2018

Buổi nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường “Tài liệu giảng dạy học phần “Cảm thụ cảnh quan” diễn ra tại trường Đại học  Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh ngày 21/01/2018.

Đề tài cho PGS.TS.KTS Nguyễn Thanh Hà (giảng viên khoa Quy hoạch) chủ trì.

Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài gồm có: PGS.TS.KTS Phạm Anh Dũng (Trưởng khoa Kỹ thuật đô thị) - Chủ tịch Hội đồng, TS.KTS Nguyễn Cẩm Dương Ly (Trưởng Bộ môn Kiến trúc cảnh quan – khoa Quy hoạch) - Ủy viên phản biện, TS.KTS Nguyễn Thị Bích Ngọc (Trưởng Phòng Quản lý khoa học và Công nghệ) - Ủy viên, ThS.KTS Vũ Việt Anh (Trưởng Phòng Quản lý đào tạo Sau đại học và Hợp tác quốc tế) - Ủy viên, TS.KTS Phạm Ngọc Tuấn (Trưởng khoa Quy hoạch) - Ủy viên thư ký.


 

Hội đồng đánh giá đề tài theo các tiêu chuẩn: Trình độ khoa học; Tính thực tiễn; Tính hiệu quả (kinh tế, kỹ thuật, xã hội); Mức độ hoàn thành mục tiêu đề tài.

Đề tài “Tài liệu giảng dạy học phần Cảm thụ cảnh quan” gồm hai phần: Đề cương chi tiết học phần và Nội dung các bài giảng. Trong đó, các bài giảng gốm 04 chương: Chương 1 – Kiến trúc cảnh quan và cảm thụ cảnh quan; Chương 2 – Cảm giác và nhận thức cảnh quan; Chương 3 – Lý thuyết về nhận thức cảnh quan và áp dụng đánh giá đặc điểm cảnh quan; Chương 4 – Cơ sở hình thành các nguyên tắc cơ bản về thiết kế cảnh qaun với 12 bài giảng được phân bổ trong 12 tuần.

Nhận xét phản biện đánh giá: Nhìn chung tài liệu giảng dạy có cấu trúc hợp lý, nội dung phong phú, nhiều nguồn tài tài liệu trích dẫn; Đề tài có ý nghĩa khoa hoạc và tính cấp thiết cao; Tài liệu đáp ứng mục tiêu giảng dạy của học phần, cấu trúc các bài giảng hợp  lý, nội dung bài giảng phong phú; Tài liệu giảng dạy có khả năng áp dụng, phục vụ công tác giảng dạy bậc Đại học chương trình thiết kế cảnh quan và có thể phù hợp giảng dạy bậc cao học….

Đồng thời, các thành viên trong hội đồng cũng chỉ ra đề tài còn một số lỗi nhỏ về biên tập, lỗi morat; hình thức sắp xếp đề mục; cần tăng sự phong phú của bài tập thực hành…

PGS.TS.KTS Nguyễn Thanh Hà chia sẻ sẽ tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng để hoàn thiện đề tài hơn nữa.

Hội đồng thống nhất nghiệm thu đề tài đạt loại Xuất sắc.

Tin khác
  40 năm ĐH Kiến trúc TP.HCM - 60 Kiến trúc Sài Gòn
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh