Đoàn Thanh Niên

Ngày 21/01/2013

- Đoàn trường:

 Năm 1976:  Trường đại học Kiến trúc Tp. Hồ Chí Minh thành lập và sau một thời gian ngắn, chi đoàn Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường đại học Kiến Trúc Thành phố  Hồ Chí Minh cũng đã chính thức ra đời.

Năm 2000:  Nâng cấp thành cơ sở đoàn tương đương cấp Quận – Huyện trực thuộc sự quản lý của Thành đoàn Thành phố Hồ chí minh.

Đến nay: Đoàn trường ĐH Kiến Trúc đã trải qua 15 nhiệm kỳ. Đoàn trường luôn nằm trong số các trường có phong trào sinh viên sôi nổi, thiết thực.

- Hội sinh viên trường:

Năm 2003: Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên nhiệm kỳ 1 (2003-2005) bầu ra BCH gồm 15 đồng chí bắt đầu xây dựng những nền móng đầu tiên. Qua giai đoạn phát triển, Hội Sinh viên trường ngày càng khẳng định được vai trò là tổ chức phục vụ quyền lợi của sinh viên, là tiếng nói của sinh viên.

Năm 2009:  Đại hội Đại biểu Hội sinh viên trường lần IV (2009-2012) đã tín nhiệm  19 đồng chí tiếp tục đảm bảo sự phát triển của phong trào sinh viên trường.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Sinh viên Việt Nam trường đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh là các tổ chức chính trị xã hội của Đoàn viên, sinh viên trường đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh, có nhiệm vụ quan trọng trong việc cùng nhà trường đào tạo ra các thế hệ sinh viên có năng lực chuyên môn, kiến thức khoa học cao, có phẩm chất chính trị vững vàng, giàu lòng yêu quê hương, đất nước, có ý chí, hoài bão nhằm đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội chung của Đất Nước, góp phần cùng toàn Đàng, toàn dân xây dựng một xã hội ngày càng công bằng, dân chủ, văn minh, giàu mạnh.

- Đoàn trường: BCH Đoàn trường nhiệm kỳ 16 gồm 21 đồng chí.

             DANH SÁCH BAN CHẤP HOÀN ĐOÀN TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2014 - 2017

1. Nguyễn Văn Tĩnh - Bí thư

2. Ngô Quang Huy - Phó Bí Thư

3. Hồ Quang Thuật - Phó Bí Thư

4. Tạ Mai Anh - UVTV

5. Nguyễn Phạm Khánh Quỳnh - UVTV

6. Lê Trần Quang Tuấn - UVTV

7. Nguyễn Phạm Thủy Vy - UVTV

8. Nguyễn Đình Đại - UV Ban Chấp hành

9. Phạm Trần Bảo Anh - UV Ban Chấp hành

10. Dương Thị Thảo - UV Ban Chấp hành

11. Phạm Minh Tâm - UV Ban Chấp hành

12. Lê Văn Sinh - UV Ban Chấp hành

13. Nguyễn Hữu Khang - UV Ban Chấp hành

14. Phạm Hoàng Quốc - UV Ban Chấp hành

15. Nguyễn Trung Hậu - UV Ban Chấp hành

16. Lâm Thị Yến Nhi - UV Ban Chấp hành

17. Bùi Thị Mi Nơ - UV Ban Chấp hành

18. Huỳnh Đức Thừa - UV Ban Chấp hành

19. Đinh Thị Thu Thảo - UV Ban Chấp hành

20. Huỳnh Tấn Khải - UV Ban Chấp hành

21. Nguyễn Đặng Xuân Mai - UV Ban Chấp hành

  - Các Đoàn khoa và chi Đoàn trực thuộc: Đoàn khoa Xây Dựng, Kiến trúc, Mỹ thuật Công nghiệp, Quy Hoạch, Kiến trúc Nội thất, Kĩ thuật đô thị, Chi đoàn CBVC, Chi đoàn Khoa KHCB, Chi đoàn bộ môn LLCT.

 

- Hội Sinh viên trường: BCH Hội sinh viên trường nhiệm kỳ IV gồm 19 đồng chí

            - Đồng chí Đổng Ngọc Diệp Thảo – Chủ tịch phụ trách chung

            - Đồng chí Ngô Thanh Thảo – P. Chủ tịch phụ trách công tác tổ chức

            - Đồng chí Lê Hồng Nhi – P.Chủ tịch phụ trách hoạt động phong trào

            - Các đồng chí là thành viên BCH Hội sinh viên trường, các LCH sinh viên các Khoa, Văn phòng Hỗ trợ sinh viên và BCN các CLB – Đội – Nhóm.

  Văn Phòng Đoàn – Hội là phòng A503 của trường. Phòng có 2 khu vực, Khu vực làm việc của BTV – BTK và khu vực của VP Hỗ trợ sinh viên và cũng là phòng họp.

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh