Giấy chứng nhận đạt chuẩn Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của 05 chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày 27/09/2022

Giấy chứng nhận đạt chuẩn Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của 05 chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Cơ sở hạ tầng, ngành Kỹ thuật Xây dựng, ngành Thiết kế Công nghiệp, ngành Thiết kế đồ họa, ngành Thiết kế Nội thất theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.


 


Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh