Khai mạc Lớp tập huấn hướng dẫn kiểm tra, giám sát nâng cao năng lực về quản lý nhà nước và thiết kế xây dựng

Ngày 07/11/2017

Sáng ngày 07/11/2017, khai mạc lớp tập huấn hướng dẫn kiểm tra, giám sát nâng cao năng lực về quản lý nhà nước và thiết kế xây dựng đáp ứng yêu cầu thực hiện QCVN 10:2014BXD do Học viện cán bộ quản lý và xây dựng đô thị phối hợp cùng trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh tổ chức.

Tham dự buổi khai mạc Lớp tập huấn có TS Chung Bác Ái – Phó Hiệu trưởng Nhà trường cùng giảng viên, sinh viên các khoa.


Lớp tập huấn hướng dẫn kiểm tra, giám sát nâng cao năng lực về quản lý nhà nước và thiết kế xây dựng đáp ứng yêu cầu thực hiện QCVN 10:2014BXD gồm các nội dung:

 1. Phần quản lý nhà nước và các văn bản QPPL trong thẩm định, cấp phép, kiểm tra, giám sát bộ quy chuẩn, tiêu chuẩn đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng

2. Các nội dung hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thực hiện quy định, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng để người khuyết tật tiếp cận, sử dụng các công trình xây dựng

3. Các tiêu chuẩn, kỹ thuật thiết kế cho người khuyết tật vận động, khuyết tật nghe, nhìn: Thiết kế các công trình là trụ sở làm việc, nhà ga, bến tàu, bến xe; cơ sở khám chữa bệnh; công trình văn hóa, thể dục, thể thao; nhà chung cư; cơ sở giáo dục…

Tin khác
  40 năm ĐH Kiến trúc TP.HCM - 60 Kiến trúc Sài Gòn
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh