Khoa Khoa học Cơ bản

Ngày 24/12/2012

I. Lịch sử hình thành và phát triển

 Quá trình thành lập: Tiền thân của khoa Khoa học Cơ bản là Bộ môn Khoa học cơ bản được thành lập năm 1979, gồm giảng viên giảng dạy các môn Toán, Ngoại ngữ, Vật lý, Hóa học cho sinh viên ngành Kiến trúc và ngành Xây dựng (Hệ Chuyên tu). Do yêu cầu về công tác đào tạo, năm 1995, Bộ môn Khoa học Cơ bản được sáp nhập với Bộ môn Kĩ thuật ứng dụng thành Bộ môn Khoa học ứng dụng. Ngày 15 tháng 10 năm 2001, Bộ môn Khoa học Cơ bản được thành lập lại, trực thuộc Ban Giám hiệu. Ngày 11 tháng 10 năm 2004, theo quyết định 382/QĐKT, Bộ môn được nâng cấp thành khoa Khoa học Cơ bản. ThS Ninh Quang Thăng được bầu là Trưởng khoa (2004 - 2006); từ 2006  đến nay trưởng khoa là TS.Bùi Tiến Dũng.

II. Cơ cấu tổ chức nhân sự hiện tại

 Từ tháng 10 năm 2004 đến tháng 10 năm 2009, Khoa gồm 04 bộ môn: Bộ môn Toán và Khoa học Tự nhiên, Bộ môn Ngoại ngữ, Bộ môn Mỹ thuật và Bộ môn Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh. Sau khi Bộ môn Mỹ thuật; Bộ môn Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh cùng tách ra vào tháng 10 năm 2009, hiện  Khoa đươc tổ chức thành 03 bộ môn: Bộ môn Toán - Cơ - Tin; Bộ môn Khoa học Ứng dụng và Bộ môn Khoa học Xã hội với tổng số 23 cán bộ viên chức trong đó: 06TS, 16 ThS, 01 cử nhân.

Huỳnh Thị Hoàng Dung

Thạc sĩ

Trưởng khoa

Nguyễn Thành Sơn

Tiến sĩ

Phó Trưởng khoa

Nguyễn Hữu Lộc

Thạc sĩ

Trưởng Bộ môn

Nguyễn Thị Song Thương

Thạc sĩ

Trưởng Bộ môn

Nguyễn Anh Triết

Tiến sĩ

Trưởng Bộ môn

Bùi Tiến Dũng

Tiến sĩ

 

Nguyễn Thị Quỳnh Viên

Thạc sĩ

 

Trần Minh Đức

Tiến sĩ

 

Nguyễn Hồng Đạo

Thạc sĩ

 

Trần Thanh Hòa

Thạc sĩ

 

Đặng Minh Khoa

Thạc sĩ

 

Trương Thị Thanh Thúy

Thạc sĩ

 

Nguyễn Ngọc Thi

Thạc sĩ

 

Nguyễn An Thụy

Thạc sĩ

 

Phạm Thị Kim Yến

Thạc sĩ

 

Lê Quí Danh

Thạc sĩ

 

Bùi Thanh Duy

Tiến sĩ

 

Nguyễn Văn Thành

Thạc sĩ

 

Nguyễn Thị Vân

Cử nhân

 

III. Đóng góp cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học của Nhà trường và hoạt động nghề nghiệp đối với xã hội

Xác định nhiệm vụ chính của Khoa là giảng dạy và nghiên cứu khoa học, trong suốt những năm qua, bằng tất cả những nỗ lực, tập thể các Thầy, Cô đã có những đóng góp cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu của Nhà trường: 

Với một lực lượng mỏng nhưng các Thầy, Cô trong Khoa vẫn cố gắng đảm đương hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy tại Trường, tại phân hiệu Vĩnh Long, Cần Thơ và các Trung tâm Đào tạo Tại chức Địa phương, Đào tạo hệ Đại học Văn bằng II, hệ Cử tuyển Tây Nam bộ, Đào tạo Sau Đại học.

Các giảng viên trong khoa luôn giảng dạy cho sinh viên bằng tất cả nhiệt tình của mình; chọn lựa các phương pháp truyền đạt sinh động, dễ hiểu; Cho nhiều ví dụ minh họa các nội dung một cách rõ nét, sâu sắc; Tích cực đổi mới nội dung giảng dạy để phù hợp với từng thời kỳ; Tham dự đầy đủ các buổi dự giờ giảng của các giảng viên trẻ trong Bộ Môn, các buổi sinh hoạt học thuật với mục đích chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và trau dồi về chuyên môn, cụ thể:

Bộ môn Khoa học Xã hội đã biên soạn và đưa vào giảng dạy bộ giáo trình Anh văn chuyên ngành cho sinh viên các ngành đào tạo Kiến trúc công trình, Quy hoạch vùng và Đô thị, Quy hoạch đô thị theo chương trình tiên tiến, Xây dựng, Kỹ thuật hạ tầng, Mỹ thuật Công nghiệp và Thiết kế Nội - Ngoại thất.

Từ tháng 06 năm 2006 đến tháng 01 năm 2007, Khoa đã biên soạn Bộ đề cương các môn học của khoa Khoa học Cơ bản. Bộ đề cương này bao gồm các học phần của 18 môn học: Toán Cao cấp, Vật lý, Hóa học, Hình học Họa hình, Vẽ kỹ thuật, Tin học đại cương, Tin học chuyên ngành, Cơ lý thuyết, Cơ sở Văn hóa Việt Nam, Địa lý Kinh tế Việt Nam, Anh văn cơ bản, Anh văn chuyên ngành, Triết học, Chủ nghĩa Cộng sản, Kinh tế Chính trị, Lịch sử Đảng CSVN và Tư tưởng Hồ Chí Minh. Bộ đề cương các môn học này đã đáp ứng yêu cầu đổi mới đào tạo của 07 ngành đào tạo của trường đại học Kiến Trúc Tp Hồ Chí Minh là: Kiến trúc công trình, Quy hoạch vùng và đô thị, Quy hoạch đô thị theo chương trình tiên tiến, Xây dựng, Kỹ thuật hạ tầng, Mỹ thuật Công nghiệp và Thiết kế Nội - Ngoại thất. Bộ đề cương được Hội đồng Khoa Học nhà trường nghiệm thu và áp dụng vào giảng dạy từ tháng 01 năm 2007.  

 Trong năm học 2009 - 2010, tập thể giảng viên của Khoa đã tiến hành thực hiện đề tài NCKH: Biên soạn Bộ đề cương các học phần theo Học chế Tín chỉ của Khoa Khoa học Cơ bản, trường đại học Kiến Trúc TP.Hồ Chí Minh. Đề tài đã hoàn thành ngày 31 tháng 12 năm 2010 và đã đưa vào giảng dạy.

Từ tháng 06/2012 đến tháng 10/2012, Khoa hoàn thành một nhánh của Đề án Đào tạo nhân lực cho các tỉnh thành Tây Nam Bộ là Chương trình Hoàn chỉnh Kiến thức và được đưa vào sử dụng trong năm học 2012 - 2013.

Bộ môn Toán - Cơ -Tin đã biên soạn 03 cuốn giáo trình bài tập Toán Cao Cấp 1, 2, 3 (Đào tạo theo hệ thống tín chỉ) cho sinh viên các ngành Kiến trúc công trình, Quy hoạch vùng và đô thị, Quy hoạch đô thị theo chương trình tiên tiến và Kỹ thuật hạ tầng.

Có 20 bài báo khoa học chuyên ngành Toán, Vật lý được công bố trên các tạp chí chuyên ngành có uy tín ở nước ngoài.

Có hơn 10 tham luận khoa học đươc báo cáo và công bố trong các kỷ yếu ở các trường đại học trong và ngoài nước suốt 03 năm qua. Đặc biệt trong năm học này, Khoa cũng đã có 05 bài tham luân khoa học về giảng dạy và học tập theo học chế tín chỉ được báo cáo và đăng trong Kỷ yếu của Hội nghị Khoa học Trường Đại học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh, tháng 9 năm 2015.

 Tổ chức thành công 30 buổi sinh hoạt học thuật cấp bộ môn và Khoa. Năm học 2014- 2015, Khoa có 07 sáng kiến gồm các giải pháp sáng tạo phục vụ trong quản lý và giảng dạy được Hội đồng xét duyệt sáng kiến Nhà trường xét công nhận. Liên tục từ 2005 – 2015 đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”.

IV. Thành tích – Khen thưởng

 - Năm 2005: Bằng khen của Bộ Xây dựng (Quyết định số 274/QĐ-ĐHKT ngày 21/02/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng).

- Năm 2007: Bằng khen của Bộ Xây dựng (Quyết định số 1493/QĐ-ĐHKT ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng).

- Năm 2010: Bằng khen của Bộ Xây dựng (Quyết định số 878/QĐ-ĐHKT ngày 28/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng).

- Trong năm học 2009 - 2010, tập thể Khoa đã được Hội đồng Thi đua Khen thưởng Nhà trường xét tặng danh hiệu “ Tập thể điển hình tiên tiến giai đoạn 2005 - 2009 “ (Quyết định số 252/QĐ-ĐHKT ngày 26 /5/2010 của Hiệu trưởng).

- Trong năm học 2009 - 2010, tập thể Khoa đã được nhận Bằng khen của Thủ tướng chính phủ theo quyết định 1020/ QĐ-TTg ngày 30.6.2011

Hòa chung trong chiến lược phát triển và đổi mới của trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt được quan tâm sâu sát và hỗ trợ kịp thời từ Đảng ủy và Ban Giám hiệu Nhà trường, tập thể cán bộ viên chức của khoa Khoa học Cơ bản sẽ tiếp tục phát huy nội lực và từng bước hoàn thiện mình để luôn xứng đáng là một trong những lá cờ đầu của trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh - một trong những trường đại học mạnh của cả nước và có uy tín trong khu vực và thế giới.  

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh