Khoa Kiến trúc

Ngày 13/12/2012

1.LỊCH SỬ

Ngay sau khi trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh được thành lập (theo Quyết định của Thủ tướng chính phủ ngày 27/10/1976), Khoa Kiến trúc đã được hình thành và luôn là một đơn vị quan trọng được nhà trường tập trung đầu tư nhiều nhất về mọi mặt.

Trong lịch sử 60 năm đào tạo kiến trúc sư của trường, trải qua những thăng trầm lịch sử và cả nhiều sự đổi thay sau ngày thành lập kể từ thời điểm tháng 10/1976: đã có lúc Khoa Kiến trúc được cấu trúc lại thành Bộ môn (khi trường là thành viên trực thuộc Đại học Quốc gia TPHCM từ năm 1995-2000), rồi lại thành Khoa khi trở về trực thuộc Bộ xây dựng như lúc đầu; từ trước đến nay, Khoa Kiến trúc vẫn luôn là đơn vị chuyên môn lớn nhất, có lịch sử phát triển song hành với lịch sử hình thành của trường. Có thể nói ví rằng: tiền thân của Khoa Kiến trúc hiện nay chính là trường Đại học Kiến trúc Sài Gòn (từ năm 1951-1975).

Trong giai đoạn từ năm 1976 - 1980, đội ngũ giảng viên của khoa chưa đến 20 người. Khi đó, trường chưa có ngành Qui hoạch đô thị, khoa Kiến trúc bao gồm cả Bộ môn Qui hoạch. Năm 1980,  giảng viên của khoa chỉ có 1 người có học vị Tiến sĩ, còn lại là các kiến trúc sư.

Đến nay, giảng viên của khoa đã có 1 Phó Giáo sư Tiến sĩ,  4 Tiến sĩ, 47 Thạc sĩ trên tổng số giảng viên là 80 người được đào tạo cả trong và ngoài nước như: Nga, Mỹ, Đức, Anh, Pháp, Canada, Úc.

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC & NHÂN SỰ CỦA KHOA:

* Lãnh đạo của Khoa qua các thời kỳ:

* Trưởng khoa Kiến trúc đầu tiên của trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh (từ năm 1976-1980) là GS.KTS. Nguyễn Quang Nhạc-nguyên Khoa trưởng (tương đương Hiệu trưởng) trường Đại học Kiến trúc Sài Gòn (giai đoạn 1967-1970).

* Các Trưởng khoa  từ 1980 đến nay:

 Từ năm 1980-1990:      TS.KTS. Nguyễn Kim Sến.

Từ năm 1991-1993:       TS.KTS. Trần Văn Lương.

Từ năm 1994-2000:       KTS. Vũ Đại Hải.

 Từ năm 2001-2006:     NGƯT. KTS. Trịnh Duy Anh (nay là Tiến sĩ Kiến trúc sư).

Từ năm 2007-2009:     NGƯT. TS.KTS.  Lê Thanh Sơn (nay là Phó GS. Tiến sĩ KTS).

Từ năm 2009 - 2014:   NGƯT. PGS.TS.KTS. Trịnh Duy Anh.

.*Giảng viên Khoa Kiến trúc hiện nay:

Phạm Phú Cường

TS

Trưởng khoa

Lý luận và Lịch sử Kiến trúc

Vũ Thị Hồng Hạnh

TS

Phó Trưởng khoa

Cơ sở - Tạo hình Kiến trúc

Dương Trọng Bình

THS

Phó trưởng khoa

Công nghiệp và Kỹ thuật Kiến trúc

Nguyễn Bích Hoàn

THS

Trưởng Bộ môn

Lý luận và Lịch sử Kiến trúc

Giang Ngọc Huấn

THS

Trưởng Bộ môn

Môi trường và Thiết kế bền vững

Lê Hồng Quang

THS

Trưởng Bộ môn

Kiến trúc Nhà ở

Lê Thị Minh Tâm

THS

Trưởng Bộ môn

Cơ sở - Tạo hình Kiến trúc

Nhan Quốc Trường

THS

Trưởng Bộ môn

Kiến trúc Công trình Công cộng

Trương Ngọc Ẩn

THS

Phó Hiệu trưởng

Kiến trúc nhà ở

Nguyễn Thị Hạnh

CN

Thư ký khoa

 

Nguyễn Thị Kim Tú

THS

 

Cơ sở - Tạo hình Kiến trúc

Trương Thanh Hải

TS

 

Lý luận và Lịch sử Kiến trúc

Hoàng Thanh Thủy

THS

 

Công nghiệp và kỹ thuật Kiến trúc

Trịnh Duy Anh

TS

 

Công nghiệp và Kỹ thuật Kiến trúc

Trần Duy An

THS

 

Kiến trúc Nhà ở

Lương Quốc Anh

THS

 

Kiến trúc Nhà ở

Tô Mai Ca

THS

 

Kiến trúc Nhà ở

Hồ Đình Chiêu THS   Kiến trúc Nhà ở

Nguyễn Hà Cương

THS

 

Lý luận và Lịch sử Kiến trúc

Trần Anh Đào

THS

 

Cơ sở - Tạo hình Kiến trúc

Phan Thị Phương Diễm

THS

 

Môi trường và Thiết kế bền vững

Phạm Quang Diệu

THS

 

Cơ sở - Tạo hình Kiến trúc

Diêu Hoài Dũng

THS

 

Môi trường và Thiết kế bền vững

Đinh Xuân Dũng

THS

 

Kiến trúc Nhà ở

Lê Văn Dũng

TS

 

Kiến trúc Nhà ở

Mai Thị Hạnh Duyên

ThS

 

Kiến trúc Công trình Công cộng

Trần Nhân Hải

THS

 

Môi trường và Thiết kế bền vững

Nguyễn Hữu Tâm Hiền

THS

 

Lý luận và Lịch sử Kiến trúc

Đỗ Quốc Hiệp

THS

 

Cơ sở - Tạo hình Kiến trúc

Văn Tấn Hoàng

THS

 

Kiến trúc Công trình Công cộng

Nguyễn Hữu Hưng

THS

 

Kiến trúc Nhà ở

Đinh Trần Gia Hưng

THS

 

Công nghiệp và Kỹ thuật Kiến trúc

Đặng Thanh Hưng

THS

 

Môi trường và Thiết kế bền vững

Nguyễn Tấn Huy

THS

 

Cơ sở - Tạo hình Kiến trúc

Nguyễn Thị Ngọc Lan

TS

 

Lý luận và Lịch sử Kiến trúc

Phan Quí Linh

THS

 

Kiến trúc Công trình Công cộng

Đặng Nhật Minh

THS

 

Lý luận và Lịch sử Kiến trúc

Trần Đình Nam

THS

 

Cơ sở - Tạo hình Kiến trúc

Trần Ngọc Nam

THS

 

Môi trường và Thiết kế bền vững

Phan Hữu Nghĩa

THS

 

Kiến trúc Công trình Công cộng

Nguyễn Song Hoàn Nguyên

THS

 

Kiến trúc Nhà ở

Nguyễn Xuân Phúc

THS

 

Kiến trúc Công trình Công cộng

Nguyễn Kỳ Quốc

THS

 

Lý luận và Lịch sử Kiến trúc

Trương Quốc Sử

THS

 

Kiến trúc Nhà ở

Phạm Thị Thanh Thảo

THS

 

Kiến trúc Công trình Công cộng

Phan Nhựt Hồng Thảo

THS

 

Kiến trúc Công trình Công cộng

Huỳnh Trần Uyên Thy

THS

 

Lý luận và Lịch sử Kiến trúc

Phan Hữu Toàn

TS

 

Lý luận và Lịch sử Kiến trúc

Võ Đình Trần Trân

THS

 

Công nghiệp và Kỹ thuật Kiến trúc

Trương Thị Thanh Trúc

THS

 

Kiến trúc Công trình Công cộng

Nguyễn Phạm Trung

THS

 

Cơ sở - Tạo hình Kiến trúc

Phạm Trường

CN

 

Kiến trúc Công trình Công cộng

Hà Anh Tuấn

THS

 

Công nghiệp và Kỹ thuật Kiến trúc

Vũ Ngọc Tuyền

THS

 

Kiến trúc Công trình Công cộng

Nguyễn Huy Văn

THS

 

Công nghiệp và Kỹ thuật Kiến trúc

Lê Thị Hồ Vi

THS

 

Môi trường và Thiết kế bền vững

Quách Thế Vinh

THS

 

Công nghiệp và Kỹ thuật Kiến trúc

Mai Hữu Xuân

THS

 

Công nghiệp và Kỹ thuật Kiến trúc

Trương Nguyễn Hoàng Long

TS

 

Môi trường và Thiết kế bền vững

Nguyễn Đình Vinh

THS

 

Kiến trúc Công trình Công cộng

Tô Thanh Phương

THS

 

Công nghiệp và Kỹ thuật Kiến trúc

Lê Trần Xuân Trang

THS

 

Kiến trúc Nhà ở

Nguyễn Ngọc Sơn

THS

 

Lý luận và Lịch sử Kiến trúc

Phan Lâm Nhật Nam

THS

 

Môi trường và Thiết kế bền vững

Lâm Thanh Tùng

THS

 

Kiến trúc Công trình Công cộng

Đặng Trần Tuấn Anh

CN

 

Cơ sở - Tạo hình Kiến trúc

Vũ Tiến An

THS

 

Cơ sở - Tạo hình Kiến trúc

Nguyễn Thị Thu Trang

THS

 

Kiến trúc Công trình Công cộng

Trần An Toàn

THS

 

Công nghiệp và Kỹ thuật Kiến trúc

Ninh Việt Anh

THS

 

Lý luận và Lịch sử Kiến trúc

Huỳnh Đức Thừa

CN

 

Kiến trúc Công trình Công cộng

Nguyễn Trần Yến Khang

THS

 

Cơ sở - Tạo hình Kiến trúc

Nguyễn Hồng Loan

TS

 

Môi trường và Thiết kế bền vững

Đặng Hoàng Quyên

THS

 

Công nghiệp và Kỹ thuật Kiến trúc

Trần Hữu Anh Tuấn

TS

 

Môi trường và Thiết kế bền vững

III. NHỮNG THÀNH TỰU ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

1/ Trong đào tạo:

 Trong thời gian 35 năm kể từ khi thành lập, khoa Kiến trúc đã góp phần đào tạo ra một số lượng kiến trúc sư đáng kể, phục vụ cho sự nghiệp xây dựng đất nước nói chung và các tỉnh phía Nam nói riêng. (khoảng > 8000 KTS).

Các đồ án tốt nghiệp của sinh viên chuyên ngành kiến trúc hàng năm đều đoạt được nhiều giải thưởng Loa Thành của Bộ Xây dựng và Hội Kiến trúc sư Việt Nam tổ chức.

Góp phần cùng các khoa chuyên ngành khác của trường, Khoa Kiến trúc đã đào tạo một số lượng đáng kể các Kiến trúc sư qui hoạch, kỹ sư xây dựng, kỹ sư hạ tầng kỹ thuật đô thị  và hàng trăm tiến sĩ, thạc sĩ các chuyên ngành kiến trúc, qui hoạch và quản lý đô thị.

Không ngừng cải tiến, đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo tiệm cận chất lượng quốc tế và khu vực, thông qua việc thường xuyên đổi mới chương trình và nội dung đào tạo, cải tiến phương pháp giảng dạy và đánh giá chất lượng học tập của sinh viên.  Tổ chức nhiều hoạt động học thuật như giao lưu, hội thảo với giảng viên của một số trường Đại học Kiến trúc trong nước và nước ngoài về chương trình, nội dung và phương pháp đào tạo.

Năm 2009, Khoa đã góp phần cùng với nhà trường  chuyển đổi mô hình đào tạo từ niên chế sang học chế tín chỉ.

Xây dựng đội ngũ giảng viên có trình độ cao, phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, yêu ngành, yêu nghề, hết lòng vì sự nghiệp đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển của trường, của ngành và xã hội.

2/ Nghiên cứu khoa học:

Thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học các cấp: Bộ Xây dựng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội KTS Việt Nam, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM với nội dung gắn với đào tạo và các lĩnh vực xây dựng, văn hóa, bảo tồn di sản kiến trúc, lịch sử kiến trúc.

Các giảng viên của khoa đã chủ biên, xuất bản nhiều đầu sách chuyên ngành, phục vụ giảng dạy và học tập như : Lịch sử kiến trúc Việt Nam, Lịch sử kiến trúc phương Tây, Kiến trúc Trung Hoa, Kiến trúc đương đại nước ngoài, Cấu tạo kiến trúc, Âm học kiến trúc, Bảo tồn và trùng tu các công trình kiến trúc, Nguyên lý thiết kế kiến trúc dân dụng, Vẽ kỹ thuật kiến trúc.…

Ngoài ra, viết bài cho các báo và tạp chí chuyên ngành, viết tham luận cho các Hội thảo khoa học là việc làm thường xuyên của giảng viên trong khoa.

Nhiều giảng viên của Khoa thường xuyên hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học; tham gia hướng dẫn, cố vấn chuyên môn cho các sinh viên trong nhiều cuộc thi ý tưởng, sáng tác kiến trúc; tập huấn và đưa sinh viên tham dự các Festival Liên hoan sinh viên kiến trúc toàn quốc do Hội Kiến trúc sư Việt nam tổ chức nhằm mục đích giao lưu với các trường có đào tạo chuyên ngành kiến trúc… Kết quả của các hoạt động trên đây thể hiện qua việc nhiều năm liền sinh viên của trường đạt được các giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Bộ - Bộ Giáo dục và đào tạo, giải thưởng của Hội nghề nghiệp, giải thưởng Eureka do Thành đoàn TPHCM tổ chức và các giải thưởng từ các cuộc thi thiết kế được tổ chức từ sự phối hợp với các đơn vị bên ngoài.

3/ Hoạt động nghề nghiệp:

Hầu hết các giảng viên của Khoa đều có tham gia công tác Tư vấn thiết kế xây dựng với nhiều công trình đã được xây dựng xong trên địa bàn cả nước. Trong số đó, có những tác phẩm đạt giải thưởng Kiến trúc quốc gia, giải thưởng Kiến trúc của Hội KTS TP. Hồ Chí Minh, giải thưởng của các tỉnh, thành phố trong  toàn quốc.

Ngoài ra, giảng viên của Khoa còn tham gia dự thi phương án thiết kế kiến trúc nhiều công trình trọng điểm trong và ngoài nước; công trình có qui mô lớn và từng giành được giải thứ hạng cao.

III. NHỮNG THÀNH TỰU ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC:

1/ Trong đào tạo:

 Trong thời gian 35 năm kể từ khi thành lập, khoa Kiến trúc đã góp phần đào tạo ra một số lượng kiến trúc sư đáng kể, phục vụ cho sự nghiệp xây dựng đất nước nói chung và các tỉnh phía Nam nói riêng. (khoảng > 8000 KTS).

Các đồ án tốt nghiệp của sinh viên chuyên ngành kiến trúc hàng năm đều đoạt được nhiều giải thưởng Loa Thành của Bộ Xây dựng và Hội Kiến trúc sư Việt Nam tổ chức.

Góp phần cùng các khoa chuyên ngành khác của trường, Khoa Kiến trúc đã đào tạo một số lượng đáng kể các Kiến trúc sư qui hoạch, kỹ sư xây dựng, kỹ sư hạ tầng kỹ thuật đô thị  và hàng trăm tiến sĩ, thạc sĩ các chuyên ngành kiến trúc, qui hoạch và quản lý đô thị.

Không ngừng cải tiến, đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo tiệm cận chất lượng quốc tế và khu vực, thông qua việc thường xuyên đổi mới chương trình và nội dung đào tạo, cải tiến phương pháp giảng dạy và đánh giá chất lượng học tập của sinh viên.  Tổ chức nhiều hoạt động học thuật như giao lưu, hội thảo với giảng viên của một số trường Đại học Kiến trúc trong nước và nước ngoài về chương trình, nội dung và phương pháp đào tạo.

Năm 2009, Khoa đã góp phần cùng với nhà trường  chuyển đổi mô hình đào tạo từ niên chế sang học chế tín chỉ.

Xây dựng đội ngũ giảng viên có trình độ cao, phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, yêu ngành, yêu nghề, hết lòng vì sự nghiệp đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển của trường, của ngành và xã hội.

2/ Nghiên cứu khoa học:

Thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học các cấp: Bộ Xây dựng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội KTS Việt Nam, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM với nội dung gắn với đào tạo và các lĩnh vực xây dựng, văn hóa, bảo tồn di sản kiến trúc, lịch sử kiến trúc.

Các giảng viên của khoa đã chủ biên, xuất bản nhiều đầu sách chuyên ngành, phục vụ giảng dạy và học tập như : Lịch sử kiến trúc Việt Nam, Lịch sử kiến trúc phương Tây, Kiến trúc Trung Hoa, Kiến trúc đương đại nước ngoài, Cấu tạo kiến trúc, Âm học kiến trúc, Bảo tồn và trùng tu các công trình kiến trúc, Nguyên lý thiết kế kiến trúc dân dụng, Vẽ kỹ thuật kiến trúc.…

Ngoài ra, viết bài cho các báo và tạp chí chuyên ngành, viết tham luận cho các Hội thảo khoa học là việc làm thường xuyên của giảng viên trong khoa.

Nhiều giảng viên của Khoa thường xuyên hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học; tham gia hướng dẫn, cố vấn chuyên môn cho các sinh viên trong nhiều cuộc thi ý tưởng, sáng tác kiến trúc; tập huấn và đưa sinh viên tham dự các Festival Liên hoan sinh viên kiến trúc toàn quốc do Hội Kiến trúc sư Việt nam tổ chức nhằm mục đích giao lưu với các trường có đào tạo chuyên ngành kiến trúc… Kết quả của các hoạt động trên đây thể hiện qua việc nhiều năm liền sinh viên của trường đạt được các giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Bộ - Bộ Giáo dục và đào tạo, giải thưởng của Hội nghề nghiệp, giải thưởng Eureka do Thành đoàn TPHCM tổ chức và các giải thưởng từ các cuộc thi thiết kế được tổ chức từ sự phối hợp với các đơn vị bên ngoài.

3/ Hoạt động nghề nghiệp:

Hầu hết các giảng viên của Khoa đều có tham gia công tác Tư vấn thiết kế xây dựng với nhiều công trình đã được xây dựng xong trên địa bàn cả nước. Trong số đó, có những tác phẩm đạt giải thưởng Kiến trúc quốc gia, giải thưởng Kiến trúc của Hội KTS TP. Hồ Chí Minh, giải thưởng của các tỉnh, thành phố trong  toàn quốc.

Ngoài ra, giảng viên của Khoa còn tham gia dự thi phương án thiết kế kiến trúc nhiều công trình trọng điểm trong và ngoài nước; công trình có qui mô lớn và từng giành được giải thứ hạng cao.

 


Tin khác
 Hướng tới Lễ kỷ niệm 40 năm ĐH Kiến trúc TP.HCM
 Cổng thông tin
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh
[X]
Kỷ niệm 40 năm thành lập