Khoa Kiến trúc

Ngày 13/12/2012

1.LỊCH SỬ

Ngay sau khi trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh được thành lập (theo Quyết định của Thủ tướng chính phủ ngày 27/10/1976), Khoa Kiến trúc đã được hình thành và luôn là một đơn vị quan trọng được nhà trường tập trung đầu tư nhiều nhất về mọi mặt.

Trong lịch sử 60 năm đào tạo kiến trúc sư của trường, trải qua những thăng trầm lịch sử và cả nhiều sự đổi thay sau ngày thành lập kể từ thời điểm tháng 10/1976: đã có lúc Khoa Kiến trúc được cấu trúc lại thành Bộ môn (khi trường là thành viên trực thuộc Đại học Quốc gia TPHCM từ năm 1995-2000), rồi lại thành Khoa khi trở về trực thuộc Bộ xây dựng như lúc đầu; từ trước đến nay, Khoa Kiến trúc vẫn luôn là đơn vị chuyên môn lớn nhất, có lịch sử phát triển song hành với lịch sử hình thành của trường. Có thể nói ví rằng: tiền thân của Khoa Kiến trúc hiện nay chính là trường Đại học Kiến trúc Sài Gòn (từ năm 1951-1975).

Trong giai đoạn từ năm 1976 - 1980, đội ngũ giảng viên của khoa chưa đến 20 người. Khi đó, trường chưa có ngành Qui hoạch đô thị, khoa Kiến trúc bao gồm cả Bộ môn Qui hoạch. Năm 1980,  giảng viên của khoa chỉ có 1 người có học vị Tiến sĩ, còn lại là các kiến trúc sư.

Đến nay, giảng viên của khoa đã có 1 Phó Giáo sư Tiến sĩ,  4 Tiến sĩ, 47 Thạc sĩ trên tổng số giảng viên là 80 người được đào tạo cả trong và ngoài nước như: Nga, Mỹ, Đức, Anh, Pháp, Canada, Úc.

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC & NHÂN SỰ CỦA KHOA:

* Lãnh đạo của Khoa qua các thời kỳ:

* Trưởng khoa Kiến trúc đầu tiên của trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh (từ năm 1976-1980) là GS.KTS. Nguyễn Quang Nhạc-nguyên Khoa trưởng (tương đương Hiệu trưởng) trường Đại học Kiến trúc Sài Gòn (giai đoạn 1967-1970).

* Các Trưởng khoa  từ 1980 đến nay:

 Từ năm 1980-1990:      TS.KTS. Nguyễn Kim Sến.

Từ năm 1991-1993:       TS.KTS. Trần Văn Lương.

Từ năm 1994-2000:       KTS. Vũ Đại Hải.

 Từ năm 2001-2006:     NGƯT. KTS. Trịnh Duy Anh (nay là Tiến sĩ Kiến trúc sư).

Từ năm 2007-2009:     NGƯT. TS.KTS.  Lê Thanh Sơn (nay là Phó GS. Tiến sĩ KTS).

Từ năm 2009 - 2014:   NGƯT. PGS.TS.KTS. Trịnh Duy Anh.

.*Giảng viên Khoa Kiến trúc hiện nay:

Phạm Phú Cường TS Trưởng Khoa
Hồ Đình Chiêu THS Phó Trưởng Khoa
Vũ Thị Hồng Hạnh TS Phó Trưởng Khoa
Dương Trọng Bình THS Trưởng Bộ môn
Nguyễn Bích Hoàn THS Trưởng Bộ môn
Giang Ngọc Huấn THS Trưởng Bộ môn
Lê Hồng Quang THS Trưởng Bộ môn
Lê Thị Minh Tâm THS Trưởng Bộ môn
Nhan Quốc Trường THS Trưởng Bộ môn
Trần Duy An THS  
Lương Quốc Anh THS  
Tô Mai Ca THS  
Nguyễn Hà Cương THS  
Trần Anh Đào THS  
Phan Thị Phương Diễm THS  
Phạm Quang Diệu THS  
Diêu Hoài Dũng THS  
Đinh Xuân Dũng THS  
Lê Văn Dũng TS  
Mai Thị Hạnh Duyên CN  
Trương Thanh Hải TS  
Trần Nhân Hải THS  
Nguyễn Thị Hạnh CN  
Nguyễn Hữu Tâm Hiền THS  
Đỗ Quốc Hiệp THS  
Văn Tấn Hoàng THS  
Nguyễn Hữu Hưng THS  
Đinh Trần Gia Hưng THS  
Đặng Thanh Hưng THS  
Nguyễn Tấn Huy THS  
Nguyễn Thị Ngọc Lan TS  
Phan Quí Linh THS  
Nguyễn Đình Minh THS  
Đặng Nhật Minh THS  
Trần Đình Nam THS  
Trần Ngọc Nam THS  
Phan Hữu Nghĩa THS  
Nguyễn Song Hoàn Nguyên THS  
Nguyễn Xuân Phúc THS  
Nguyễn Kỳ Quốc THS  
Trương Quốc Sử THS  
Trương Khải Thành CN  
Phạm Thị Thanh Thảo THS  
Phan Nhựt Hồng Thảo THS  
Huỳnh Trần Uyên Thy THS  
Phan Hữu Toàn TS  
Võ Đình Trần Trân THS  
Trương Thị Thanh Trúc THS  
Nguyễn Phạm Trung THS  
Phạm Trường CN  
Hà Anh Tuấn THS  
Vũ Ngọc Tuyền THS  
Nguyễn Huy Văn THS  
Lê Thị Hồ Vi THS  
Quách Thế Vinh THS  
Mai Hữu Xuân THS  
Trương Nguyễn Hoàng Long THS  
Nguyễn Đình Vinh THS  
Tô Thanh Phương THS  
Lê Trần Xuân Trang THS  
Ngô Quốc Thịnh CN  
Nguyễn Ngọc Sơn THS  
Phan Lâm Nhật Nam CN  
Lâm Thanh Tùng CN  
Đặng Trần Tuấn Anh CN  
Vũ Tiến An CN  
Nguyễn Thị Thu Trang THS  
Nguyễn Thị Hạnh Nguyên TS  
Trần An Toàn THS  
Ninh Việt Anh THS  
Huỳnh Đức Thừa CN  
Nguyễn Trần Yến Khang THS  
Nguyễn Hồng Loan TS  
Tôn Thất Duy Khôi TS  

4. Các Bộ môn trực thuộc khoa:

4.1. Bộ môn Cơ sở và Tạo hình Kiến trúc.                

     Trưởng bộ môn: KTS. Trần Đình Nam

Các giảng viên: Ths. KTS Đỗ Quốc Hiệp, Ths. KTS Lê Thị Minh Tâm, Ths. KTS Trần Anh Đào, Ths. KTS Nguyễn Hữu Trí, Ths. KTS Nguyễn Thị Kim Tú, Ths.KTS.Phạm Quang Diệu, Ths. KTS Võ Ngọc Lĩnh,            KTS. Nguyễn Hồng Minh , KTS.Nguyễn Tấn Huy, KTS. Nguyễn Phạm Trung, KTS. Hoàng Vân Anh, KTS. Vũ Tiến An, KTS.        Đặng Trần Tuấn Anh, KTS. Nguyễn Thị Ý Thơ.

4. 2. Bộ môn Kiến trúc công trình công cộng.          

     Trưởng bộ môn: KTS Đoàn Trịnh Hiển

     Các giảng viên: Ths. KTS Châu Mỹ Anh, Ths. KTS Phan Quý Linh, Ths. KTS Nhan Quốc Trường,Ths. KTS Nguyễn Xuân Phúc, Ths. KTS Văn Tấn Hoàng, Ths. KTS Trương Thị Thanh Trúc, Ths. KTS Vũ Ngọc Tuyền, Ths. KTS Phạm Thị Thanh Thảo,   Ths. KTS Trần Phương Mai, Ths. KTS Phan Hữu Nghĩa, KTS. Nguyễn Văn Liêm, KTS.        Phạm Trường, KTS. Trương Khải Thành,  KTS. Mai Thị Hạnh Duyên, KTS.Võ Thị Thùy Trang, KTS. Phan Nhựt Hồng Thảo, KTS. Nguyễn Thị Thu Trang, KTS.Lâm Thanh Tùng.

 4.3/ Bộ môn Kiến trúc Nhà ở.                                    

     Trưởng bộ môn: ThS. KTS Lê Hồng Quang

 Các giảng viên: TS.  KTS  Lê Văn Dũng, Ths. KTS Trần Duy An, Ths. KTS Hồ Đình Chiêu, Ths. KTS Lương Quốc Anh, Ths. KTS Nguyễn Hữu Hưng, Ths. KTS Trương Quốc Sử, Ths. KTS Lê Trần Xuân Trang, Ths. KTS Nguyễn Song Hoàn Nguyên, KTS. Phạm Tuấn Dũng, KTS.Đinh Xuân Dũng, KTS.Tô Mai Ca

4.4/  Bộ môn Công nghiệp và Kĩ thuật kiến trúc.     

     Trưởng bộ môn: ThS. KTS Dương Trọng Bình

    Các giảng viên: TS . KTS.Trịnh Duy Anh, Ths. KTS Hà Anh Tuấn,  Ths. KTS Hoàng Thanh Thủy, Ths. KTS Võ Đình Trần Trân, Ths. KTS Mai Hữu Xuân, Ths. KTS Trương Vĩnh Phước, Ths. KTS Quách Thế Vinh,  Ths. KTS Nguyễn Huy Văn, KTS. Đinh Trần Gia Hưng, KTS. Tô Thanh Phương, KTS. Trần Thế Vĩnh

4.5. Bộ môn Lý Luận và Lịch sử kiến trúc. 

  Trưởng bộ môn: ThS. KTS Nguyễn Bích Hoàn

  Các giảng viên: PGS.TS.KTS  Lê Thanh Sơn, TS. KTS   Phan Hữu Toàn,TS. KTS  Nguyễn Thị Ngọc Lan, Ths. KTS  Phạm Phú Cường, Ths. KTS Nguyễn Kỳ Quốc, Ths. KTS.  Nguyễn Hà Cương, Ths. KTS Trương Thanh Hải, Ths. KTS. Nguyễn Hữu Tâm Hiền, Ths. KTS Nguyễn Ngọc Sơn,  KTS. Huỳnh Trần Uyên Thy, KTS. Đặng Nhật Minh

4.6. Bộ môn Môi trường và thiết kế bền vững.     

     Trưởng bộ môn: ThS. KTS Giang Ngọc Huấn

Các giảng viên: Ths. KTS Nguyễn Đình Minh, Ths. KTS Diêu Hoài Dũng,Ths. KTS. Trần Ngọc Nam, Ths. KTS Trương Nguyễn Hoàng Long, Ths. KTS Lê Thị Hồ Vi, Ths. KTS Nguyễn Thị Hồng Phượng, KTS. Phan Thị Phương Diễm, KTS.Trần Nhân Hải,  KTS. Phạm Thanh Hưng , KTS. Ngô Quốc Thịnh,  KTS. Phan Lâm Nhật Nam

III. NHỮNG THÀNH TỰU ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

1/ Trong đào tạo:

 Trong thời gian 35 năm kể từ khi thành lập, khoa Kiến trúc đã góp phần đào tạo ra một số lượng kiến trúc sư đáng kể, phục vụ cho sự nghiệp xây dựng đất nước nói chung và các tỉnh phía Nam nói riêng. (khoảng > 8000 KTS).

Các đồ án tốt nghiệp của sinh viên chuyên ngành kiến trúc hàng năm đều đoạt được nhiều giải thưởng Loa Thành của Bộ Xây dựng và Hội Kiến trúc sư Việt Nam tổ chức.

Góp phần cùng các khoa chuyên ngành khác của trường, Khoa Kiến trúc đã đào tạo một số lượng đáng kể các Kiến trúc sư qui hoạch, kỹ sư xây dựng, kỹ sư hạ tầng kỹ thuật đô thị  và hàng trăm tiến sĩ, thạc sĩ các chuyên ngành kiến trúc, qui hoạch và quản lý đô thị.

Không ngừng cải tiến, đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo tiệm cận chất lượng quốc tế và khu vực, thông qua việc thường xuyên đổi mới chương trình và nội dung đào tạo, cải tiến phương pháp giảng dạy và đánh giá chất lượng học tập của sinh viên.  Tổ chức nhiều hoạt động học thuật như giao lưu, hội thảo với giảng viên của một số trường Đại học Kiến trúc trong nước và nước ngoài về chương trình, nội dung và phương pháp đào tạo.

Năm 2009, Khoa đã góp phần cùng với nhà trường  chuyển đổi mô hình đào tạo từ niên chế sang học chế tín chỉ.

Xây dựng đội ngũ giảng viên có trình độ cao, phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, yêu ngành, yêu nghề, hết lòng vì sự nghiệp đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển của trường, của ngành và xã hội.

2/ Nghiên cứu khoa học:

Thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học các cấp: Bộ Xây dựng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội KTS Việt Nam, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM với nội dung gắn với đào tạo và các lĩnh vực xây dựng, văn hóa, bảo tồn di sản kiến trúc, lịch sử kiến trúc.

Các giảng viên của khoa đã chủ biên, xuất bản nhiều đầu sách chuyên ngành, phục vụ giảng dạy và học tập như : Lịch sử kiến trúc Việt Nam, Lịch sử kiến trúc phương Tây, Kiến trúc Trung Hoa, Kiến trúc đương đại nước ngoài, Cấu tạo kiến trúc, Âm học kiến trúc, Bảo tồn và trùng tu các công trình kiến trúc, Nguyên lý thiết kế kiến trúc dân dụng, Vẽ kỹ thuật kiến trúc.…

Ngoài ra, viết bài cho các báo và tạp chí chuyên ngành, viết tham luận cho các Hội thảo khoa học là việc làm thường xuyên của giảng viên trong khoa.

Nhiều giảng viên của Khoa thường xuyên hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học; tham gia hướng dẫn, cố vấn chuyên môn cho các sinh viên trong nhiều cuộc thi ý tưởng, sáng tác kiến trúc; tập huấn và đưa sinh viên tham dự các Festival Liên hoan sinh viên kiến trúc toàn quốc do Hội Kiến trúc sư Việt nam tổ chức nhằm mục đích giao lưu với các trường có đào tạo chuyên ngành kiến trúc… Kết quả của các hoạt động trên đây thể hiện qua việc nhiều năm liền sinh viên của trường đạt được các giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Bộ - Bộ Giáo dục và đào tạo, giải thưởng của Hội nghề nghiệp, giải thưởng Eureka do Thành đoàn TPHCM tổ chức và các giải thưởng từ các cuộc thi thiết kế được tổ chức từ sự phối hợp với các đơn vị bên ngoài.

3/ Hoạt động nghề nghiệp:

Hầu hết các giảng viên của Khoa đều có tham gia công tác Tư vấn thiết kế xây dựng với nhiều công trình đã được xây dựng xong trên địa bàn cả nước. Trong số đó, có những tác phẩm đạt giải thưởng Kiến trúc quốc gia, giải thưởng Kiến trúc của Hội KTS TP. Hồ Chí Minh, giải thưởng của các tỉnh, thành phố trong  toàn quốc.

Ngoài ra, giảng viên của Khoa còn tham gia dự thi phương án thiết kế kiến trúc nhiều công trình trọng điểm trong và ngoài nước; công trình có qui mô lớn và từng giành được giải thứ hạng cao.

III. NHỮNG THÀNH TỰU ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC:

1/ Trong đào tạo:

 Trong thời gian 35 năm kể từ khi thành lập, khoa Kiến trúc đã góp phần đào tạo ra một số lượng kiến trúc sư đáng kể, phục vụ cho sự nghiệp xây dựng đất nước nói chung và các tỉnh phía Nam nói riêng. (khoảng > 8000 KTS).

Các đồ án tốt nghiệp của sinh viên chuyên ngành kiến trúc hàng năm đều đoạt được nhiều giải thưởng Loa Thành của Bộ Xây dựng và Hội Kiến trúc sư Việt Nam tổ chức.

Góp phần cùng các khoa chuyên ngành khác của trường, Khoa Kiến trúc đã đào tạo một số lượng đáng kể các Kiến trúc sư qui hoạch, kỹ sư xây dựng, kỹ sư hạ tầng kỹ thuật đô thị  và hàng trăm tiến sĩ, thạc sĩ các chuyên ngành kiến trúc, qui hoạch và quản lý đô thị.

Không ngừng cải tiến, đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo tiệm cận chất lượng quốc tế và khu vực, thông qua việc thường xuyên đổi mới chương trình và nội dung đào tạo, cải tiến phương pháp giảng dạy và đánh giá chất lượng học tập của sinh viên.  Tổ chức nhiều hoạt động học thuật như giao lưu, hội thảo với giảng viên của một số trường Đại học Kiến trúc trong nước và nước ngoài về chương trình, nội dung và phương pháp đào tạo.

Năm 2009, Khoa đã góp phần cùng với nhà trường  chuyển đổi mô hình đào tạo từ niên chế sang học chế tín chỉ.

Xây dựng đội ngũ giảng viên có trình độ cao, phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, yêu ngành, yêu nghề, hết lòng vì sự nghiệp đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển của trường, của ngành và xã hội.

2/ Nghiên cứu khoa học:

Thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học các cấp: Bộ Xây dựng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội KTS Việt Nam, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM với nội dung gắn với đào tạo và các lĩnh vực xây dựng, văn hóa, bảo tồn di sản kiến trúc, lịch sử kiến trúc.

Các giảng viên của khoa đã chủ biên, xuất bản nhiều đầu sách chuyên ngành, phục vụ giảng dạy và học tập như : Lịch sử kiến trúc Việt Nam, Lịch sử kiến trúc phương Tây, Kiến trúc Trung Hoa, Kiến trúc đương đại nước ngoài, Cấu tạo kiến trúc, Âm học kiến trúc, Bảo tồn và trùng tu các công trình kiến trúc, Nguyên lý thiết kế kiến trúc dân dụng, Vẽ kỹ thuật kiến trúc.…

Ngoài ra, viết bài cho các báo và tạp chí chuyên ngành, viết tham luận cho các Hội thảo khoa học là việc làm thường xuyên của giảng viên trong khoa.

Nhiều giảng viên của Khoa thường xuyên hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học; tham gia hướng dẫn, cố vấn chuyên môn cho các sinh viên trong nhiều cuộc thi ý tưởng, sáng tác kiến trúc; tập huấn và đưa sinh viên tham dự các Festival Liên hoan sinh viên kiến trúc toàn quốc do Hội Kiến trúc sư Việt nam tổ chức nhằm mục đích giao lưu với các trường có đào tạo chuyên ngành kiến trúc… Kết quả của các hoạt động trên đây thể hiện qua việc nhiều năm liền sinh viên của trường đạt được các giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Bộ - Bộ Giáo dục và đào tạo, giải thưởng của Hội nghề nghiệp, giải thưởng Eureka do Thành đoàn TPHCM tổ chức và các giải thưởng từ các cuộc thi thiết kế được tổ chức từ sự phối hợp với các đơn vị bên ngoài.

3/ Hoạt động nghề nghiệp:

Hầu hết các giảng viên của Khoa đều có tham gia công tác Tư vấn thiết kế xây dựng với nhiều công trình đã được xây dựng xong trên địa bàn cả nước. Trong số đó, có những tác phẩm đạt giải thưởng Kiến trúc quốc gia, giải thưởng Kiến trúc của Hội KTS TP. Hồ Chí Minh, giải thưởng của các tỉnh, thành phố trong  toàn quốc.

Ngoài ra, giảng viên của Khoa còn tham gia dự thi phương án thiết kế kiến trúc nhiều công trình trọng điểm trong và ngoài nước; công trình có qui mô lớn và từng giành được giải thứ hạng cao.

 


Tin khác
 Hướng tới Lễ kỷ niệm 40 năm ĐH Kiến trúc TP.HCM
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 Phóng sự truyền hình:
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh
[X]
Kỷ niệm 40 năm thành lập UAH (1976-2016)