Khoa Quy hoạch

Ngày 13/12/2012

I. Lịch sử hình thành và phát triển

Năm 1976, căn cứ quyết định của Thủ tướng Chính phủ, trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh được thành lập. Khi đó Bộ môn Quy hoạch - tiền thân của Khoa Quy Hoạch hiện nay - là đơn vị trực thuộc Khoa Kiến trúc. Với 4 giảng viên, Bộ môn Quy hoạch đảm trách đào tạo các môn thuộc chuyên ngành Quy hoạch cho ngành Kiến trúc và Xây dựng.

Năm 1993, đội ngũ giảng viên của bộ môn gia tăng thêm 10 người và bắt đầu đào tạo chuyên ngành Quy hoạch cho khóa đầu tiên là lớp QH93.

Đến năm 1998, Khoa Quy họach chính thức thành lập. Số lượng cán bộ giảng viên là 20 giảng viên với 02 bộ môn trực thuộc:  bộ môn Quy hoạch Đô thị và bộ môn Quản lý Đô thị.

Từ năm 2001, Khoa Quy hoạch nhận nhiệm vụ xây dựng chương trình và thực hiện giảng dạy ngành Kỹ thuật đô thị. Số lượng cán bộ giảng dạy của khoa tăng lên gần 40 giảng viên và cơ cấu thành 03 bộ môn: bộ môn Quy hoạch Đô thị, bộ môn Quản lý Đô thị và bộ môn Kỹ thuật đô thị.

Năm 2002, bắt đầu tuyển sinh đào tạo chuyên ngành Hạ tầng kỹ thuật đô thị (khóa đầu tiên là KD02).

Năm 2004, Khoa Quy hoạch xây dựng chương trình đào tạo đổi mới ngành Quy hoạch đô thị theo tiêu chuẩn châu Âu thông qua Chương trình Quy hoạch môi trường đô thị Việt Nam (UEPP-VN) với sự trợ giúp tài chính của Phái đoàn Ủy ban Châu Âu (EU) tại Việt Nam.

Năm 2006, tuyển sinh đào tạo theo chương trình Quy hoạch đô thị đổi mới (khóa đầu tiên là QH06ĐT).

Năm 2009 đến nay, bộ môn Kỹ thuật đô thị được tách thành khoa Kỹ thuật Đô thị theo kế hoạch phát triển chung của toàn trường. Khoa Quy hoạch xây dựng lại cấu trúc Khoa gồm 04 bộ môn: Quy hoạch Đô thị, Quản lý Đô thị, Kiến trúc Cảnh quan và Thiết kế đô thị.

Lãnh đạo Khoa qua các thời kỳ:

Các nhiệm kỳ Trưởng bộ môn Quy hoạch trong giai đoạn từ 1976 đến 1998:

- Từ năm 1976-1980:  KTS. Huỳnh Kim Mãng.

- Từ năm 1981-1993:  KTS. Võ Khắc Vấn.

- Từ năm 1993-1998:  KTS. Khương Văn Mười

Các nhiệm kỳ Trưởng khoa Quy hoạch trong giai đoạn từ 1998 đến nay:

- Từ năm 1998-2009:  KTS. Khương Văn Mười.

- Từ năm 2009-2011:  PGS.TS.KTS. Nguyễn Thanh Hà.

- Từ năm 2011- nay:  TS.KTS. Đỗ Phú Hưng

II. Cơ cấu tổ chức nhân sự hiện tại

Trưởng Khoa:                TS.KTS. Đỗ Phú Hưng                 

Phó Trưởng Khoa:         TS. KTS. Hoàng Ngọc Lan

Tổng số cán bộ viên chức là 37, bao gồm 36 giảng viên, 1 thư ký khoa. Trong đó có các giảng viên đang giữ nhiệm vụ quản lý các Phòng Ban của trường.

Tổ chức hoạt động chuyên môn của Khoa được phân chia theo các nhóm chuyên môn do 04 bộ môn phụ trách: 

Bộ môn Quy Hoạch Đô Thị

Trưởng bộ môn: ThS.KTS. Mã Văn Phúc

Bộ môn Quản Lý Đô Thị

Trưởng bộ môn: ThS.KTS. Đoàn Ngọc Hiệp 

Bộ môn Kiến trúc cảnh quan:

Trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Cẩm Dương Ly 

Bộ môn Thiết kế Đô thị:

Trưởng bộ môn: TS. KTS Phạm Ngọc Tuấn 

III. Các ngành nghề đào tạo

Trong nhiệm vụ đào tạo, hiện nay khoa Quy hoạch đảm nhận các công tác quản lý trực tiếp về mặt chuyên môn và tổ chức giảng dạy 3 chương trình đào tạo:

+ Chương trình đào tạo ngành Quy hoạch Vùng và đô thị theo tín chỉ

+ Chương trình đào tạo Đổi mới ngành Quy hoạch Vùng và đô thị

+ Chương trình đào tạo ngành Kiến trúc cảnh quan

Hiện nay, Khoa Quy hoạch đang xây dựng chương trình đào tạo ngành Quản lý Đô thị, và ngành Thiết kế Đô thị.

IV. Đóng góp cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học của Nhà trường và hoạt động nghề nghiệp đối với xã hội

    1. Hoạt động đào tạo

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học thuộc các chuyên ngành do Khoa Quy hoạch quản lý

Tổ chức thực hiện công tác đào tạo chuyên ngành cho sinh viên theo chương trình, kế hoạch chung của Nhà trường nhằm thực hiện các quy định hiện hành của Nhà nước và “Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh”.

Tổ chức các sinh hoạt học thuật của Bộ môn định kỳ để cập nhật, củng cố, bổ sung kiến thức chuyên ngành cho các giảng viên. Tổ chức và tạo điều kiện cho các giảng viên tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, kỹ năng giảng dạy.

Tham gia giảng dạy một số học phần của chương trình Tiên tiến ngành Thiết kế Đô thị và một số học phần của các ngành Kiến trúc, Kỹ thuật đô thị,  Nội ngoại thất, Mỹ thuật công nghiệp.

Tham gia giảng dạy chương trình Sau Đại học: hướng dẫn, phản biện và đánh giá luận văn Cao học và luận án Tiến sĩ.

Bên cạnh công tác giảng dạy, Khoa Quy hoạch còn đảm nhiệm các nhiệm vụ trong công tác nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và hợp tác quốc tế. Kết hợp với Phòng Sau Đại học và hợp tác quốc tế trong việc tìm kiếm và tham gia hợp tác về đào tạo và nghiên cứu với các trường Đại học trong và ngoài nước.

    2. Hoạt động nghiên cứu khoa học

Nghiên cứu phục vụ đào tạo là nhiệm vụ quan trọng đang được khoa tiến hành thực hiện, bao gồm:

- Xây dựng hệ thống tài liệu giảng dạy cho các chương trình đào tạo.

- Đổi mới phương pháp giảng dạy: Các giảng viên  thực hiện phương pháp “lấy sinh viên làm trung tâm”. Tổ chức các hoạt động thực hành, tham quan thực địa…nhằm tăng khả năng tiếp thu và học tập cho các sinh viên.

- Đăng ký các đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, cấp Bộ để triển khai cho toàn Khoa thực hiện.

- Tổ chức các Hội thảo chuyên ngành cấp Khoa và Bộ môn.

    3. Hoạt động nghề nghiệp

Các giảng viên trong khoa tham gia rất nhiều dự án quy hoạch tại TP Hồ chí Minh và nhiều tỉnh thành lân cận như các quy hoạch định hướng phát triển không gian vùng, quy hoạch chung xây dựng đô thị … Không chỉ vậy, giảng viên khoa Quy hoạch còn tư vấn, thiết kế, chủ trì nhiều công trình kiến trúc, tham gia thiết kế đô thị, cảnh quan, cải tạo không gian công cộng… Nhiều công trình đã được xây dựng và ghi dấu ấn không chỉ trong lòng thành phố, và hơn thế là các công trình đã đạt nhiều giải thưởng cấp tỉnh thành và cấp quốc gia.

V. Thành tích – Khen thưởng

Khoa Quy hoạch luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, đóng góp thiết thực cho xã hội, những nỗ lực ấy trong suốt nhiều năm liền được nhà trường ghi nhận là tập thể lao động xuất sắc với nhiều giảng viên được trao giấy khen, bằng khen Lao động giỏi, chiến sĩ thi đua…

Ngoài ra, Khoa còn được nhận huân chương, huy chương của các cấp Bộ, Ngành trong lĩnh vực đào tạo và kiến trúc xây dựng. Bên cạnh đó, các Giảng viên trong Khoa cũng đạt rất nhiều thành tích trong các cuộc thi thiết kế trong và ngoài trường như Đồ án dự thi Ý tường Quy hoạch trung tâm dịch vụ du lịch Hàm Tiến Mũi Né – Phan Thiết  do TS KTS Phạm Ngọc Tuấn chủ trì củng nhóm giảng viên và sinh viên Khoa quy hoạch tham gia đã đạt giải thưởng xuất sắc. Vườn Le Jardin D’Amour, Bà Nà Hill tại Đà Nẵng do ThsKTS Vũ Việt Anh và ThsKTS Phạm Thị Ái Thủy thiết kế đã đạt giải nhất hạng mục cảnh quan của giải thưởng RENTHINKING FUTURE năm 2014, Finalist hạng mục kiến trúc cảnh quan World Architecture Festival 2014 … vv, và còn nhiều giải thưởng khác của đội ngũ giảng viên Khoa Quy hoạch - đó là niềm tự hào cho thành tích mà Khoa đã cống hiến cho nhà trường và xã hội trong suốt thời gian qua. 

 

CÁC GIẢNG VIÊN KHOA QUY HOẠCH HIỆN NAY

Phạm Ngọc Tuấn

Tiến sĩ

Trưởng khoa

Hoàng Ngọc Lan

Tiến sĩ

Phó Trưởng khoa

Đoàn Ngọc Hiệp

Thạc sĩ

Trưởng Bộ môn

Mã Văn Phúc

Tiến sĩ

Trưởng Bộ môn

Nguyễn Cẩm Dương Ly

Tiến sĩ

Trưởng Bộ môn

Trần Thị Việt Hà

Tiến sĩ

Trưởng Bộ môn

Vũ Việt Anh

Tiến sĩ

 

Nguyễn Thanh Hà

Tiến sĩ

 

Đỗ Phú Hưng

Tiến sĩ

 

Hoàng Anh Tú

Thạc sĩ

 

Hồ Viết Vinh

Thạc sĩ

 

Nguyễn Thùy Anh

Thạc sĩ

 

Đỗ Thùy Linh

Thạc sĩ

 

Đoàn Vinh Quang

Cử nhân

 

Phạm Thị Ái Thủy

Thạc sĩ

 

Huỳnh Thị Mai Phương

Thạc sĩ

 

Phan Thị Thanh Hiền

Thạc sĩ

 

Hoàng Lê Nam

Thạc sĩ

 

Trương Thái Hoài An

Tiến sĩ

 

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Thạc sĩ

 

Nguyễn Thị Hồng Thu

Thạc sĩ

 

Trương Song Trương

Thạc sĩ

 

Lê Thị Bích Ngọc

Thạc sĩ

 

Nguyễn Đức Long

Thạc sĩ

 

Nguyễn Thị Lan Anh

Thạc sĩ

 

Phan Nhựt Duy

Thạc sĩ

 

Nguyễn Chính Lượng

Thạc sĩ

 

Trần Mai Anh

Tiến sĩ

 

Phan Vũ Hải Âu

Thạc sĩ

 

Quách Thanh Nam

Thạc sĩ

 

Phạm Duy Tiếng

Thạc sĩ

 

Phạm Anh Tuấn

Tiến sĩ

 

Khổng Minh Trang

Thạc sĩ

 

Trần Trung Vĩnh

Thạc sĩ

 

Nguyễn Thị Thùy Nga

Cao đẳng

 

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh