Khoa Quy hoạch

Ngày 13/12/2012

I. SỨ MẠNG

Mục tiêu tổng quát nhất của Khoa Quy hoạch trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh là đào tạo ra những chuyên gia bao gồm: nhà quy hoạch đô thị, nhà Quản lý đô thị, nhà Thiết kế đô thị và Kiến trúc cảnh quan có năng lực chuyên môn.

II. LỊCH SỬ

ừ khi thành lập trường Đại học Kiến trúc Tp. Hồ Chí Minh năm 1976, tiền thân của Khoa Quy hoạch được hình thành là Bộ môn Quy hoạch trực thuộc trường.

Từ năm 1976 đến năm 1993 Bộ môn quy hoạch có 4 giảng viên. Bộ môn đảm trách đào tạo các môn chuyên ngành quy hoạch cho ngành kiến trúc và xây dựng. Các chủ nhiệm Bộ môn trong thời kỳ này là: Thầy Huỳnh Kim Mãng (1975 – 1980), Thầy Võ Khắc Vấn (1981 – 1993).

Đến năm 1993, đội ngũ giảng viên của bộ môn tăng lên 10 giảng viên. Thầy Khương Văn Mười là chủ nhiệm bộ môn lúc bấy giờ.

Năm 1998, Khoa Quy hoạch được chính thức thành lập với số lượng cán bộ giảng dạy là 20 người, cơ cấu 2 bộ môn : Bộ môn Quy hoạch đô thị, Bộ môn Quản lý đô thị và thầy Khương Văn Mười làm chủ nhiệm Khoa.

 Từ năm 2001, Khoa nhận nhiệm vụ xây dựng chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật đô thị. Số lượng giảng viên của khoa tăng lên gần 40 giảng viên và cơ cấu thành 3 bộ môn: Bộ môn Quy hoạch đô thị, Bộ môn Quản lý đô thị và Bộ môn Kỹ thuật đô thị. Năm 2002, trường bắt đầu tuyển sinh đào tạo chuyên ngành Hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Năm 2004, Khoa Quy hoạch xây dựng Chương trình đổi mới đào tạo ngành Quy hoạch đô thị theo tiêu chuẩn châu Âu thông qua chương trình quy hoạch môi trường đô thị Việt Nam với sự trợ giúp tài chính của Phái đoàn Ủy ban châu Âu tại Việt Nam.

Năm 2006, tuyển sinh đào tạo chương trình quy hoạch đổi mới.

Tháng 6/2009, Khoa Quy hoạch có 61 giảng viên, Bộ môn Kỹ thuật đô thị được tách ra thành Khoa Kỹ thuật Đô thị theo kế hoạch phát triển chung của trường. Trong năm 2009, theo chỉ đạo chung của Ban giám hiệu nhà trường về xây dựng chương trình đào tạo tiên tiến chuyên ngành Thiết kế đô thị, Khoa Quy hoạch đã cử cán bộ tham gia xây dựng cấu trúc chương trình và chịu trách nhiệm về nội dung chương trình đào tạo.

 Khoa Quy hoạch hiện nay có 33 cán bộ giảng dạy và 01 thư ký khoa,  đuợc cấu trúc gồm 04 bộ môn: Quy hoạch đô thị, Quản lý đô thị, Kiến trúc cảnh quan và Thiết kế đô thị.Khoa Quy hoạch hiện nay.

III. CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

* Trong nhiệm vụ đào tạo, Khoa quy hoạch đảm nhận các công tác sau:

Quản lý trực tiếp về mặt chuyên môn và tổ chức giảng dạy 2 chương trình: Chương trình Kiến trúc sư quy hoạch (theo mô hình niên chế đến 2008 – theo học chế tín chỉ từ khóa 2009) và chương trình Đổi mới Quy hoạch (đạt chuẩn Châu Âu).

 Chịu trách nhiệm về mặt chuyên môn và tham gia giảng dạy chương trình Tiên tiến ngành Thiết kế đô thị.

Tham gia giảng dạy một số học phần của chương trình các ngành Kiến trúc, Kỹ thuật đô thị, Nội thất, Mỹ thuật công nghiệp.

Tham gia chương trình Sau đại học: hướng dẫn, phản biện và đánh giá luận văn Cao học và Luận án Tiến sĩ.

* Nghiên cứu phục vụ đào tạo là nhiệm vụ quan trọng đang được khoa tiến hành thực hiện, bao gồm:

Xây dựng chương trình, tài liệu giảng dạy: Khoa Quy hoạch đã thực hiện biên soạn chương trình Quy hoạch đổi mới và chuyển đổi Chương trình đào tạo Kiến trúc sư Quy hoạch từ niên chế sang tín chỉ và tham gia xây dựng chương trình tiên tiến ngành Thiết kế đô thị.

Đồng thời, Khoa Quy hoạch đang được nhà trường giao nhiệm vụ Xây dựng chương trình đào tạo ngành Quàn lý Đô thị, ngành Kiến trúc cảnh quan và Thiết kế đô thị theo hệ tín chỉ.

Trong thời gian vừa qua, các giảng viên trong khoa tập trung đổi mới chương trình và phương pháp giảng dạy với quan điểm lấy sinh viên làm trung tâm. Bên cạnh các nội dung về lý thuyết, nhiều hoạt động thực hành, làm việc nhóm, đi tham quan thực địa được áp dụng nhằm tăng khả năng tiếp thu trong học tập của sinh viên.

* Bên cạnh các công tác giảng dạy, Khoa Quy hoạch còn đảm nhiệm các nhiệm vụ trong công tác nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, hợp tác quốc tế:

Khoa Quy hoạch phấn đấu đạt 90% cán bộ giảng viên có trình độ  sau đại học bằng cách khuyến khích các giảng viên tiếp tục làm nghiên cứu sinh, tham gia các khóa học ngắn hạn, các hội thảo trong nước và quốc tế.

Ngoài ra, các giảng viên còn thường xuyên tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn, bồi dưỡng phương pháp và kỹ năng giảng dạy.

Với sự hợp tác quốc tế từ các Chương trình quy hoạch Môi trường đô thị: các giáo sư tham gia chương trình từ các trường: Đại học Oxford Brooks (Anh), Đại Học Hong Kong, Đại Học KU- Leuven (Bỉ), Đại học Hamburg (CHLB Đức).

Khoa đang có chương trình hợp tác 04 năm ( từ năm 2008-2011) với trường Đại học Kỹ thuật Cottbus (CHLB Đức) trong việc trao đổi giảng viên và sinh viên với hàng chục lượt giảng viên được đi tham quan và làm việc tại Cottbus. Bên cạnh đó, đã có nhiều cuộc hội thảo và workshop giữa các giảng viên và sinh viên 2 trường được tổ chức ở trường Đại học Kiến trúc TPHCM.

 * Các giảng viên Khoa Quy hoạch với tư cách cá nhân và tập thể thường xuyên tham gia các chương trình nghiên cứu khoa học, ứng dụng thực tiễn, bao gồm:

Các đề tài trọng điểm cấp bộ, thành phố (Sở Khoa học công nghệ, Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Giao thông vận tải…) về các vấn đề trong quy hoạch đô thị và quản lý đô thị, kỹ thuật hạ tầng đô thị góp phần nghiên cứu và giải quyết những nhu cầu cấp thiết trong và ngoài thành phố Hồ Chí Minh.

Tham gia và đóng góp ý kiến cho nhiều hội thảo khoa học trong và nước.

* Song song với các hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học, các giảng viên còn tham gia các hoạt động sản xuất lao động thực tiễn:

Tham gia các cuộc thi sáng tác quy hoạch và kiến trúc.

Tham gia công tác tư vấn trong lĩnh vực kiến trúc quy hoạch cho các chủ đầu tư nhà nước và tư nhân.

IV/ GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1/ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐỔI MỚI NGÀNH QUY HOẠCH ĐÔ THỊ

Các mục tiêu của Chương trình đào tạo đổi mới

- Đạt và phản ánh trình độ cao về học thuật, đáp ứng các tiêu chuẩn học thuật được quốc tế công nhận (tức là, tính tương thích và khả năng so sánh trên bình diện quốc tế);

- Phù hợp với bối cảnh Việt Nam hiện nay, đáp ứng được các nhu cầu thực tế, các áp  lực trong ngành quy hoạch và phát triển bền vững;

- Thỏa mãn được những kỳ vọng, yêu cầu trong chính sách giáo dục theo hướng đổi mới về phương pháp giảng dạy dựa trên nguyên tắc sinh viên là trung tâm, và trong việc sử dụng hiệu quả các nguồn lực;

- Tập trung phát triển các “năng lực” như là một phương thức hiệu quả nhất để đào tạo các nhà quy hoạch có năng lực trong tương lai.

Phát triển NĂNG LỰC

Cấu trúc của chương trình đào tạo đổi mới này được xây dựng trên cơ sở phát triển các năng lực, theo đó năng lực được xác định là sự kết hợp giữa kiến thức, kỹ năng và thái độ mà các sinh viên cần phải có khi tốt nghiệp để trở thành các nhà quy hoạch đô thị đáp ứng được những yêu cầu cho phát triển đô thị bền vững.

Để đảm bảo được chuẩn quốc tế cho chương trình đào tạo, “Hệ thống năng lực” của Viện Quy hoạch Hoàng gia Anh đã được sử dụng làm cơ sở xác định những năng lực cần phát triển cho sinh viên trong chương trình đào tạo đổi mới này.

Sinh viên khi tốt nghiệp phải có được những năng lực sau:

Khả năng phân tích để đánh giá các ảnh hưởng của những vấn đề không gian đối với địa phương, khu vực, và để đánh giá các tác động của những chính sách khác nhau;

Khả năng phương pháp luận trong việc lựa chọn, áp dụng các phương pháp định lượng, định tính trong quá trình đánh giá và phân tích;

Khả năng nhìn xa trông rộng nhằm kết nối các giai đoạn, xu hướng và lộ trình phát triển;

Khả năng sáng tạo nhằm xây dựng các ý tưởng chiến lược mới, và nhằm tìm ra các giải pháp cho các vấn đề chẳng hạn như những xung đột không gian;

Khả năng về xã hội nhằm hiểu được tính đa dạng của những vấn đế xã hội và các tác động của chúng trong phát triển vùng và đô thị;

Khả năng về kinh tế nhằm hiểu được các vấn đề chi phí – lợi ích của các phương án đề xuất khác nhau, thiết lập được các yêu cầu về vốn, và đạt được các lợi ích cộng đồng;

Khả năng về môi trường nhằm hiểu được các quy trình, mô hình và hạn chế của các đối tượng, hệ thống trong môi trường tự nhiên và môi trường xây dựng;

Khả năng về thủ tục thể chế nhằm hiểu được các khuôn khổ chính sách và pháp lý, các thể chế và thủ tục có tác động ảnh hưởng hoặc làm thay đổi;

Khả năng giao tiếp nhằm tham gia mội cách hiệu quả vào các quá trình quy hoạch và hoạch định chính sách.

Tháng 6-2011, khóa đào tạo đầu tiên theo chương trình đào tạo đổi mới ngành quy hoạch đã bảo vệ đồ án tốt nghiệp với kết quả: tổng số đồ án có điểm trên 9 là 14 đồ án, tổng số đồ án có điểm trên 8 là 12 đồ án.

 2/ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH QUY HOẠCH ĐÔ THỊ THEO TÍN CHỈ

Mục tiêu đào tạo

Mục tiêu đào tạo của Trường là đào tạo đội ngũ Kiến trúc sư - ngành quy hoạch, đó là những người có khả năng đảm nhiệm công tác tư vấn thiết kế, công tác quản lý quy hoạch và quản lý nhà nước trong các lĩnh vực kiến trúc và quy hoạch đô thị. Sinh viên ra trường có thể công tác ở các công ty tư vấn; viện nghiên cứu; các cơ quan quản lý nhà nước: Sở Quy hoạch kiến trúc, Sở Tài Nguyên môi trường… của các thành phố; phòng quản lý đô thị các quận huyện, thị xã…

Ngoài ra, mục tiêu của chương trình đào tạo hiện nay là đội ngũ Kiến trúc sư có khả năng đảm nhiệm vai trò ở cả 2 lĩnh vực quy hoạch và kiến trúc vẫn được tiếp tục. Điều này vừa bảo đảm cung cấp nguồn nhân lực cho nhu cầu xã hội, vừa có thể tăng thêm nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên khi ra trường.

Thời gian đào tạo

(* Căn cứ theo Quy chế 43 – điều 6 – mục 3)

5 năm – tương đương 10 học kỳ (HK)

Thời gian tối đa hoàn thành chương trình 8 năm – tương đương 16 HK

Khối lượng kiến thức toàn khóa

150 Tín chỉ (TC) bao gồm:

- 95 TC cho các học phần Lý thuyết

- 55 TC cho các học phần Đồ án Quy hoạch và Kiến trúc

-  Phần bắt buộc cho các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng

Nội dung chương trình đào tạo

Chương trình được chia thành 2 giai đoạn:

- Giai đoạn Cơ bản (32TC): đây là năm học cung cấp kiến thức nền bắt buộc đối với tất cả sinh viên ngành Quy hoạch. Các học phần trong giai đoạn này bắt buộc phải thực hiện theo thứ tự được sắp xếp sẵn. Khối lượng kiến thức đã đầy đủ nên sinh viên không được đăng ký học thêm bất kỳ học phần nào khác.

- Giai đoạn Chuyên Ngành (118TC): Sinh viên được tự do đăng ký các học phần phù hợp với mục đích cá nhân theo sự hướng dẫn của người cố vấn đào tạo. Ở giai đoạn này có một số quy định rang buộc như sau:

  • Khối lượng kiến thức tối thiểu trong một học kỳ là 14TC và tối đa là 18TC

Ngoài các học phần độc lập có thể đăng ký học song song, sinh viên phải đăng ký học theo thứ tự các học phần liên kết còn lại.

CÁC GIẢNG VIÊN KHOA QUY HOẠCH HIỆN NAY

Đỗ Phú Hưng

TS 

Trưởng khoa

Quản lý Đô thị

Hoàng Ngọc Lan

THS 

Phó Trưởng khoa

Quy hoạch Đô thị

Đoàn Ngọc Hiệp

THS 

Trưởng Bộ môn

Quản lý Đô thị

Mã Văn Phúc

THS 

Trưởng Bộ môn

Quy hoạch Đô thị

Phạm Ngọc Tuấn

THS 

Trưởng Bộ môn

Thiết kế Đô thị

Nguyễn Cẩm Dương Ly THS Trưởng Bộ môn Kiến trúc Cảnh quan

Nguyễn Thị Thùy Nga

Thư ký khoa 

 

Nguyễn Thanh Hà

THS

 

Kiến trúc cảnh quan

Nguyễn Thị Bích Ngọc THS Kiến trúc Cảnh quan

Vũ Việt Anh

THS

 

Kiến trúc cảnh quan

Hoàng Anh Tú

CN

 

Kiến trúc Cảnh quan

Hồ Viết Vinh

THS

 

Kiến trúc cảnh quan

Trương Thái Hoài An

THS

 

Thiết kế Đô thị

Nguyễn Thị Lan Anh

THS

 

Quản lý Đô thị

Nguyễn Thùy Anh

THS

 

Kiến trúc Cảnh quan

Phan Nhựt Duy

THS

 

Quản lý Đô thị

Trần Thị Việt Hà

THS

 

Thiết kế Đô thị

Hồ Đào Trí Hữu

THS

 

Quy hoạch Đô thị

Lưu Thị Hoàng Lan

TS

 

Quản lý Đô thị

Đỗ Thùy Linh

THS

 

Kiến trúc Cảnh quan

Nguyễn Chính Lượng

 

Quản lý Đô thị

Quách Thanh Nam

THS

 

Quy hoạch Đô thị

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

CN

 

Thiết kế Đô thị

Đoàn Vinh Quang

THS

 

Kiến trúc Cảnh quan

Nguyễn Thị Hồng Thu

THS

 

Thiết kế Đô thị

Phạm Thị Ái Thủy

THS

 

Kiến trúc Cảnh quan

Phạm Duy Tiếng

THS

 

Quy hoạch Đô thị

Trương Song Trương

THS

 

Thiết kế Đô thị

Phạm Anh Tuấn

THS

 

Quy hoạch Đô thị

Hoàng Lê Nam

THS

 

Kiến trúc Cảnh quan

Lê Thị Bích Ngọc

THS

 

Thiết kế Đô thị

Phan Vũ Hải Âu

THS

 

Quản lý Đô thị

Nguyễn Đức Long

CN

 

Thiết kế Đô thị

Khổng Minh Trang

THS

 

Quy hoạch Đô thị

Huỳnh Thị Mai Phương

TS

 

Kiến trúc Cảnh quan

Đào Nguyên Dạ Hương

TS

 

Kiến trúc Cảnh quan

Trần Mai Anh

TS

 

Quản lý đô thị

Phan Thị Thanh Hiền

THS

 

Kiến trúc Cảnh quan

Tin khác
 Hướng tới Lễ kỷ niệm 40 năm ĐH Kiến trúc TP.HCM
 Cổng thông tin
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh
[X]
Kỷ niệm 40 năm thành lập