Lễ công bố quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý

Ngày 17/01/2018

Ngày 10/1/2018, trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm viên chức quản lý.

Toàn thể các thầy trong Ban Giám hiệu, đông đảo viên chức, giảng viên, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường đã tới tham dự Lễ công bố quyết định bổ nhiệm.

Nhà trường bổ nhiệm 03 viên chức quản lý gồm: TS Trần Hữu Anh Tuấn  giữ chức vụ Trưởng khoa Kiến trúc Nội thất, TS Phạm Ngọc Tuấn giữ chức vụ Trưởng khoa Quy hoạch và ThS Nguyễn Huy Văn giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Đào tạo và Công tác sinh viên.

                                        CÁC QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM

TS Trần Hữu Anh Tuấn giữ chức vụ Trưởng khoa Kiến trúc Nội thất

TS Phạm Ngọc Tuấn giữ chức vụ Trưởng khoa Quy hoạch

ThS Nguyễn Huy Văn giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Đào tạo và Công tác Sinh viên

 

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh