NCS Phạm Anh Tuấn bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường

Ngày 12/01/2018

Buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường với đề tài “Cấu trúc vùng TP.Hồ Chí Minh thích ứng với biến đổi khí hậu” của nghiên cứu sinh Phạm Anh Tuấn diễn ra sáng 10/1/2018 tại Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh.

Đề tài luận án thuộc chuyên ngành quy hoạch vùng và đô thị mang mã số 62.58.01.05, do GS.TS.KTS Nguyễn Trọng Hòa và PGS.TS.KTS Phạm Tứ là người hướng dẫn khoa học.


Hội đồng chấm luận án có 7 thành viên do PGS.TS.KTS Nguyễn Quốc Thông làm Chủ tịch Hội đồng.

Tham gia Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp trường cho nghiên cứu sinh Phạm Anh Tuấn còn có các chuyên gia đầu ngành trong và ngoài trường: GS.TS.KTS Đỗ Hậu – Phản biện 1; PGS.TS.KTS Lê Anh Đức– Phản biện 2; TS.KTS Trương Trung Kiên – Phản biện 3; TS.KTS Đỗ Phú Hưng - Ủy viên; TS.KTS Nguyễn Thanh Nhã - Ủy viên; TS.KTS Vũ Thị Hồng Hạnh - Ủy viên thư ký.

Tham dự buổi bảo vệ  có đông đảo các nghiên cứu sinh, kiến trúc sư, giảng viên trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh.

Sau gần 3 giờ làm việc, Hội đồng chấm luận án tiến sĩ đã nghe NCS trình bày nội dung nghiên cứu. nhận xét của các phản biện và đưa ra nhiều câu hỏi, ý kiến xoay quanh đề tài.


Theo Hội đồng đánh giá, đề tài của nghiên cứu sinh Phạm Anh Tuấn có giá trị thực tiễn cao và có nhiều dóng góp mới, đáp ứng yêu cầu của một luận án tiến sĩ.

 Kết quả, đề tài của NCS đạt 07/07 phiếu tán thành của Hội đồng.

 

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh