Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2022-2027 giữa Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh và Công ty CP Tập Đoàn Xây dựng Hòa Bình

Ngày 27/10/2022

Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2022-2027 giữa Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh và Công ty CP Tập Đoàn Xây dựng Hòa Bình

Sáng ngày 25/10/2022 đã diễn ra Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2022-2027 giữa Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh và Công ty CP Tập Đoàn Xây dựng Hòa Bình; Sau phần Lễ ký kết là Chương trình Hội thảo "Ứng dụng BIM trong công trình xây dựng" với phần trình bày của diễn giả KTS. Võ Xanh -Trưởng phòng BIM – HBC.

Thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2022-2027 với nhiều nội dung hợp tác tạo điều kiện cho sinh viên UAH có cơ hội tham quan công trình, thực tập chuyên môn, tuyển dụng việc làm sau tốt nghiệp, học bổng và các hoạt động hội thảo, talkshow, giao lưu văn hóa, thể thao...
Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh