Mời tham dự Lể ra mắt Tâp san UAH - Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh

Ngày 28/07/2017

Lễ ra mắt tập san UAH - Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh sẽ diễn ra vào lúc 9 giờ, thứ Ba, ngày 01/8/2017.

Địa điểm: Hội thảo A (phòng họp Ban giám hiệu) - trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh.

Kính mời đại biểu tham dự theo thư mời.

Tin khác
  40 năm ĐH Kiến trúc TP.HCM - 60 Kiến trúc Sài Gòn
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh