Mời tham gia chào hàng cạnh tranh gói thầu cung cấp dịch vụ bảo vệ

Ngày 20/03/2019

Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh thông báo mời tham gia chào hàng cạnh tranh gói thầu cung cấp dịch vụ bảo vệ.

Chi tiết thông báo xem TẠI ĐÂY

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh