Thông báo gia hạn gói thầu gói thầu “Cung cấp máy chủ và thiết bị mạng”

Ngày 30/12/2019

Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh thông báo gia hạn gói thầu “Cung cấp máy chủ và thiết bị mạng”.

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh