Thông báo kết quả đầu thầu gói thầu "Cung cấp dịch vụ bảo vệ"

Ngày 21/04/2019

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh