Mời tham gia chào hàng cạnh tranh gói thầu “Cung cấp máy vi tính”

Ngày 05/09/2019

Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chào hàng cạnh tranh gói thầu “Cung cấp máy vi tính”.

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh kính mời các nhà thầu tham dự gói thầu chào hàng cạnh tranh Nêu trên.

Trân trọng./.


Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh