NCS Hoàng Tùng báo cáo tiểu luận tổng quan và chuyên đề luận án tiến sĩ

Ngày 16/08/2017

Buổi đánh giá tiểu luận tổng quan và 02 chuyên đề trong chương trình đào tạo tiến sĩ của nghiên cứu sinh Hoàng Tùng diễn ra sáng ngày 26/08/2017.

 Tham gia Tiểu ban đánh giá có: GS.TS.KTS Nguyễn Trọng Hòa – Viện nghiên cứu phát triển TP.HCM (Trưởng tiểu ban), các ủy viên: TS.KTS Lê Văn Thương – Hiệu trưởng Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh và TS.KTS Nguyễn Thanh Nhã – Giám đốc Sở quy hoạch Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh.

Nhiều nghiên cứu sinh, giảng viên của Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh cũng tới tham dự buổi báo cáo này.

Theo đó, nghiên cứu sinh Hoàng Tùng đã trình bày tiểu luận tổng quan “Ngập úng và quy hoạch đô thị tại TP.Hồ Chí Minh”.

Đồng thời, nghiên cứu sinh Hoàng Tùng cũng trình bày hai chuyên đề luận án tiến sĩ với nội dung “Các mô hình điều tiết nước mưa cho công viên đa chúc năng tại TP.Hồ Chí Minh” và “Ngập lụt và chiến lược quản lý ngập lụt cho đô thị TP.Hồ Chí Minh”.

Tiểu luận tổng quan và hai chuyên đề luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Hoàng Tùng nhận được nhiều góp ý, trao đổi từ các thầy trong Tiểu ban đánh giá và các giảng viên tham dự.

Nghiên cứu sinh Hoàng Tùng cám ơn những ý kiến của các thành viên trong Tiểu ban đánh giá và cho biết sẽ tiếp thu, chỉnh sửa, để hoàn thiện luận án tiến sĩ.

Tin khác
  40 năm ĐH Kiến trúc TP.HCM - 60 Kiến trúc Sài Gòn
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh