NCS Lê Thị Thanh Hằng bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Trường

Ngày 01/08/2018

Buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Lê Thị Thanh Hằng diễn ra tại Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh sáng ngày 01/8/2018.

Nghiên cứu sinh Lê Thị Thanh Hằng bảo vệ luấn án tiến sĩ đề tài “Quy hoạch xây dựng ngoại thành TP. Hồ Chí Minh theo hướng phát triển bền vững”

Đề tài thuộc chuyên ngành Quy hoạch vùng và đô thị; Mã số: 9.58.01.05 do TS.KTS. Nguyễn Thanh Nhã và TS.KTS. Đào Ngọc Nghiêm hướng dẫn khoa học.Hội đồng chấm luận án có 7 thành viên do GS.TS.KTS. Nguyễn Quốc Thông (Hội Kiến trúc sư Việt Nam) làm Chủ tịch.

Các thành viên Hội đồng gồm: GS.TS.KTS. Nguyễn Tố Lăng (Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam) – Phản biện 1,  TS.KTS. Trương Trung Kiên (Ban đô thị - Hội đồng nhân dân TP. Hồ Chí Minh) – Phản biện 2, TS.KTS. Trần Mai Anh (Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh) – Phản biện 3, TS.KTS. Đỗ Phú Hưng (Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh) - Ủy viên thư ký, PGS.TS.KTS Nguyễn Thanh Hà (Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh) - Ủy viên, TS.KTS. Nguyễn Thiềm - Ủy viên.

Trong 03 giờ đồng hồ, Hội đồng chấm luận án tiến sĩ đã nghe nghiên cứu sinh trình bày nội dung nghiên cứu, các phản biện đọc nhận xét. Thư ký hội đồng đã tập hợp ý kiến nhận xét của các cơ quan và các nhà khoa học cùng chuyện ngành.

Hội đồng và những người tham dự đã nêu câu hỏi kiểm tra kiến thức của nghiên cứu sinh, nghe nghiên cứu sinh trả lời các câu hỏi của hội đồng và các phản biện.

Sau thời gian họp kín, Hội đồng thảo luận, thống nhất công bố các nội dung đánh giá đối với các vấn đề: Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của các luận án; Tính hợp ly, hiện đại tin cậy của phương án nghiên cứu; Các kết quả mới của luận án; Giá tri sư đóng góp của các kết quả  trong lĩnh vực chuyên ngành về lý thuyết và ứng dụng.

Đồng thời, Hội đồng cũng chỉ ra chi tiết một số thiếu sót về nội dung và hình thức luận án cần khắc phục.

Hội đồng kết luận: Nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án. Yêu cầu nghiên cứu sinh tiếp tục chỉnh sửa một số vấn để đã nêu… Hội đồng tiến hành bỏ phiếu đánh giá luận án, kết quả số phiếu tán thành là 06/06.

Hội đồng chấm tiến sĩ cấp Trường thống nhất: đề nghị phong học vị tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Lê Thị Thanh Hằng.

Tin khác
  40 năm ĐH Kiến trúc TP.HCM - 60 Kiến trúc Sài Gòn
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh