NCS Phan Tiến Vinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Trường

Ngày 17/06/2019

Buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Phan Tiến Vinh diễn ra tại Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh sáng ngày 07/6/2019.

Nghiên cứu sinh Phan Tiến Vinh bảo vệ luận án tiến sĩ đề tài: “Khai thác thông gió tự nhiên trong nhà ở cao tầng tại các đô thị Duyên hải Nam Trung Bộ hướng đến tiết kiệm năng lượng - phát triển bền vững”.

Đề tài thuộc chuyên ngành Chuyên ngành: Kiến trúc - Mã số: 9.58.01.01. Người hướng dẫn khoa học cho NCS Phan Tiến Vinh là  PGS.TS.KTS. Trịnh Duy Anh (Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh). Cơ sở đào tạo là Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh.

Hội đồng chấm luận án có 7 thành viên do PGS.TS.KTS. Lê Văn Thương (Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh) là chủ tịch Hội đồng.

Các thành viên Hội đồng gồm: GS.TS.KTS. Nguyễn Quốc Thông – Hội KTS Việt Nam (phản biện 1), GS.TS.KTS. Doãn Minh Khôi – Đại học Xây dựng (phản biện 2), TS.KTS. Lê Thị Hồng Na - Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh (phản biện 3), TS.KTS. Trương Thanh Hải – Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh (ủy viên thư ký), TS.KTS. Trần Văn Thành – Công ty chiếu sáng ASA (ủy viên), TS.KTS. Phạm Phú Cường – Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh (ủy viên).

Hội đồng đã nghe nghiên cứu sinh Phan Tiến Vinh trình bày nội dung nghiên cứu trong vòng 03 giờ đồng hồ. Sau đó, GS.TS.KTS. Nguyễn Quốc Thông, GS.TS.KTS. Doãn Minh Khôi, TS.KTS. Lê Thị Hồng Na trình bày các nội dung phản biện.

Hội đồng cùng nghe tập hợp ý kiến nhận xét của các nhà khoa học. Hội đồng và những người tham dự nêu câu hỏi kiểm tra kiến thức của nghiên cứu sinh, nghe nghiên cứu sinh trả lời các câu hỏi của hội đồng và  phản biện.

Hội đồng họp kín, thảo luận, thống nhất đưa ra nghị quyết về các nội dung: Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án; Tính hợp lý, hiện đại và độ tin cậy của phương pháp nghiên cứu; Các kết quả mới của luận án. Giá trị sự đóng góp của các kết quả này trong lĩnh vực chuyên ngành về mặt lý thuyết và ứng dụng; Những thiếu sót về nội dung và hình thức của luận án.

Hội đồng kết luận: Nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án; Nghiên cứu sinh cần tiếp thu, chỉnh sửa những vấn đề Hội đồng góp ý.

Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Trường thống nhất: đề nghị phong học vị Tiến sỹ cho NCS. Phan Tiến Vinh.


Tin khác
  40 năm ĐH Kiến trúc TP.HCM - 60 Kiến trúc Sài Gòn
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh