NCS Trương Quốc Sử bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Trường

Ngày 14/06/2019

Buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Trương Quốc Sử diễn ra tại Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh sáng ngày 14/6/2019.

Nghiên cứu sinh Trương Quốc Sử bảo vệ luận án tiến sĩ đề tài: “Tổ chức không gian nông nghiệp đô thị hướng đến quy hoạch xây dựng đô thị phát triển bền vững mang bản sắc địa phương ở đồng bằng sông Cửu Long".

Đề tài thuộc chuyên ngành Quy hoạch vùng và đô thị - Mã số: 9.58.01.05, do PGS.TS.KTS. Phạm Tứ và TS.KTS. Đỗ Phú Hưng hướng dẫn khoa học. Cơ sở đào tạo là Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh.


 

Hội đồng chấm luận án có 7 thành viên do GS.TS.KTS. Đỗ Hậu (Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam) là chủ tịch Hội đồng.

Các thành viên Hội đồng gồm: GS.TS.KTS. Nguyễn Tố Lăng – Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam (phản biện 1), PGS.TS.KTS. Đàm Thu Trang – Đại học Xây dựng (phản biện 2), PGS.TS.KTS. Phạm Anh Dũng – Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh (phản biện 3), TS.KTS. Trương Thanh Hải – Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh (ủy viên thư ký), PGS.TS.KTS. Trịnh Duy Anh – Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh (ủy viên), PGS.TS.KTS. Nguyễn Tuấn Anh – Đại học Kiến trúc Hà Nội (ủy viên).


Sau khi thư ký Hội đồng đọc lý lịch khoa học và các điều kiện cần thiết tiến hành bảo vệ, nghiên cứu sinh Trương Quốc Sử đã trình bày nội dung nghiên cứu trong vòng 03 giờ đồng hồ. Nghiên cứu sinh và Hội đồng đã nghe GS.TS.KTS. Nguyễn Tố Lăng, PGS.TS.KTS. Đàm Thu Trang, PGS.TS.KTS. Phạm Anh Dũng trình bày các nội dung phản biện.

TS.KTS. Trương Thanh Hải - Thư ký hội đồng đọc tập hợp ý kiến nhận xét của các nhà khoa học. Hội đồng và những người tham dự đã nêu câu hỏi kiểm tra kiến thức của nghiên cứu sinh, nghe nghiên cứu sinh trả lời các câu hỏi của hội đồng và các phản biện.Sau thời gian họp kín, Hội đồng thảo luận, thống nhất công bố các nội dung đánh giá, chỉ ra chi tiết một số thiếu sót về nội dung và hình thức luận án cần khắc phục.

Hội đồng kết luận: Nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án. Yêu cầu nghiên cứu sinh tiếp tục chỉnh sửa một số vấn đề Hội đồng đã góp ý. Hội đồng chấm tiến sĩ cấp Trường thống nhất: đề nghị phong học vị tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Trương Quốc Sử.

Tin khác
  40 năm ĐH Kiến trúc TP.HCM - 60 Kiến trúc Sài Gòn
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh