NCS Trương Thị Thanh Trúc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường

Ngày 20/12/2017

Buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường với đề tài “Cấu trúc đô thị tỉnh lỵ Tây Nguyên” của nghiên cứu sinh Trương Thị Thanh Trúc diễn ra sáng 20/12/2017 tại Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh.

Đề tài luận án thuộc chuyên ngành quy hoạch vùng và đô thị mang mã số 62.58.01.05, do PGS.TS.KTS Doãn Minh Khôi và PGS.TS.KTS Phạm Tứ là người hướng dẫn khoa học.

Hội đồng chấm luận án có 7 thành viên do GS.TS.KTS Nguyễn Trọng Hòa làm Chủ tịch Hội đồng.


 

Tham gia Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp trường cho nghiên cứu sinh Trương Thị Thanh Trúc còn có các chuyên gia đầu ngành trong và ngoài trường: GS.TS.KTS Nguyễn Trọng Hòa – Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS.KTS Nguyễn Quốc Thông – Phản biện 1;GS.TS.KTS Nguyễn Tố Lăng– Phản biện 2; TS.KTS Trương Trung Kiên – Phản biện 3; TS.KTS Đỗ Phú Hưng - Ủy viên thư ký; TS.KTS Trần Mai Anh TS.KTS Nguyễn Thanh Nhã - Ủy viên.

Tham dự buổi bảo vệ  có đông đảo các nghiên cứu sinh, kiến trúc sư, giảng viên trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh.

Sau gần 3 giờ làm việc, Hội đồng chấm luận án tiến sĩ đã nghe NCS trình bày nội dung nghiên cứu. nhận xét của các phản biện và đưa ra nhiều câu hỏi, ý kiến xoay quanh đề tài.Theo Hội đồng đánh giá, đề tài của nghiên cứu sinh Trương Thị Thanh Trúc có giá trị thực tiễn cao và có nhiều dóng góp mới, đáp ứng yêu cầu của một luận án tiến sĩ.

NCS Trương Thị Thanh Trúc gửi lời cám ơn các thầy hướng dẫn, thành viên Hội đồng đã luôn quan tâm, giúp đỡ nghiên cứu sinh hoàn thành đề tài nghiên cứu.

 Kết quả, đề tài của NCS đạt 07/07 phiếu tán thành của Hội đồng.

Tin khác
  40 năm ĐH Kiến trúc TP.HCM - 60 Kiến trúc Sài Gòn
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh