Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài NCKH cấp Bộ

Ngày 26/04/2017

Buổi đánh giá nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu định hướng phát triển kiến trúc vùng đồng bằng sông Cửu Long” đã diễn ra sáng ngày 25/04/2017.

Hội đồng nghiệm thu gồm có: PGS.TS.KTS Phạm Tứ - Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS.KTS Phạm Anh Dũng và TS Lê Quang Ninh - Ủy viên phản biện.

Các ủy viên gồm có: PGS.TS Nguyễn Minh Hòa, PGS.TS.KTS Nguyễn Khởi, TS Nguyễn Tấn Ngân, TS.KTS Nguyễn Thị Ngọc Lan, TS.KTS Phan Hữu Toàn và TS.KTS Vũ Thị Hồng Hạnh.


Đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu định hướng phát triển kiến trúc vùng đồng bằng sông Cửu Long” do nhóm nghiên cứu Trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh thực hiện, trong đó TS.KTS Phạm Phú Cường (Trưởng khoa Kiến trúc) làm chủ nhiệm đề tài.

Theo nhóm tác giả, mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm đánh giá không gian kiến trúc ở đô thị và nông thôn 10 năm qua tại đồng bằng sông Cửu Long, và đề xuất định hướng phát triển kiến trúc cho khu vực đô thị, nông thôn tại Đồng bằng Sông Cửu Long.

Hội đồng đã có những góp ý và nhận xét về đề tài “Nghiên cứu định hướng phát triển kiến trúc vùng Đồng bằng Sông Cửu Long”.

Đề tài được nghiệm thu đạt loại Khá.

Tin khác
  40 năm ĐH Kiến trúc TP.HCM - 60 Kiến trúc Sài Gòn
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh