Nghiệm thu đề tài NCKH "Tài liệu hướng dẫn đồ án Công trình biểu diễn (ĐACC6)"

Ngày 26/10/2017

Buổi nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: Tài liệu hướng dẫn đồ án “Công trình biểu diễn (ĐA CC6)” diễn ra sáng ngày 26/10/2017 tại trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh. 

Chủ trì đề tài là ThS.KTS Diêu Hoài Dũng – giảng viên Bộ môn Môi trường và Thiết kế bền vững (Khoa Kiến trúc – Đại học Kiến trúc TP.Hô Chí Minh).


Hội đồng đánh giá nghiệm thu gồm: PGS.TS.KTS Trịnh Duy Anh – Chủ tịch Hội đồng, ThS.KTS Trương Thị Thanh Trúc - Ủy viên phản biện, ThS.KTS Nhan Quốc Trường - Ủy viên, TS.KTS Trương Thanh Hải - Ủy viên, ThS.KTS Vũ Ngọc Tuyền - Ủy viên thư ký.

Nhận xét phản biện đánh giá Tài liệu hướng dẫn đồ án “Công trình biểu diễn (ĐA CC6) là đề tài nghiên cứu cần thiết hỗ trợ học tập cho sinh viên theo học học phần Đồ án Công trình biểu diễn. Nội dung đề tài giúp sinh viên có kiến thức và kỹ năng để thực hiện một đồ án thiết kế công trình thuộc thể loại công trình biểu diễn có khán phòng, đồng thời hỗ trợ giảng viên trong công tác hướng dẫn đồ án này.

Các thành viên Hội đồng cũng nhận xét và góp ý cho tác giả đề tài nhiều ý kiến quý báu.

Kết quả, Hội đồng kết luận và đánh giá đề tài đạt loại khá. Đồng thời Hội đồng cũng đề nghị chủ trì đề tài hiệu chỉnh theo ý kiến đóng góp của Hội đồng.

Tin khác
  40 năm ĐH Kiến trúc TP.HCM - 60 Kiến trúc Sài Gòn
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh