Nghiên cứu sinh Lê Thị Bảo Thư bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường

Ngày 04/07/2017

Buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường với đề tài “Tổ chức không gian công nghiệp chế biến lúa gạo trong vùng đồng bằng sông Cửu Long”  của nghiên cứu sinh Lê Thị Bảo Thư diễn ra sáng 04/07/2017 tại Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh.

Nghiên cứu sinh Lê Thị Bảo Thư hiện là giảng viên Bộ môn kiến trúc - khoa Kĩ thuật xây dựng - trường Đại học Bách khoa TP.Hồ Chí Minh.

Đề tài luận án thuộc chuyên ngành Quy hoạch vùng và đô thị mang mã số 62.58.01.05, do PGS.TS.KTS Nguyễn Thanh Hà và TS.KTS Bạch Ngọc Phong hướng dẫn.

Hội đồng chấm luận án có 7 thành viên do GS.TS.KTS Nguyễn Trọng Hòa – Viện nghiên cứu phát triển TP.HCM làm Chủ tịch Hội đồng.

Tham gia Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp trường cho nghiên cứu sinh Lê Thị Bảo Thư còn có các thầy cô: PGS.TS.KTS Nguyễn Quốc Thông (Hội Kiến trúc sư Việt Nam –Phản biện 1); TS.KTS Phan Sỹ Châu (Hội Kiến trúc sư TP.Hồ Chí Minh –Phản biện 2); TS.KTS Đỗ Phú Hưng (Trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh –Phản biện 3); TS.KTS Trần Mai Anh (Trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh -Ủy viên thư ký); PGS.TS.KTS Phạm Anh Dũng (Trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh - Ủy viên); TS.KTS Nguyễn Hồ Bắc (Trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh- Ủy viên).

Tham dự buổi bảo vệ có đông đảo các nghiên cứu sinh, giảng viên trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh và Đại học Bách khoa TP.Hồ Chí Minh.

Sau gần 3 giờ làm việc, Hội đồng chấm luận án tiến sĩ đã nghe NCS trình bày nội dung nghiên cứu, nhận xét của các phản biện và trả lời nhiều câu hỏi xoay quanh đề tài.


Theo Hội đồng đánh giá, đề tài của nghiên cứu sinh Lê Thị Bảo Thư có ý nghĩa khoa học và giá trị thực tiễn cao trong lĩnh vực chuyên ngành Quy hoạch vùng và đô thị. Các phương pháp nghiên cứu có độ tin cậy cao và các kết quả nghiên cứu mới có giá trị, đóng góp nhất định.

Kết quả, đề tài của NCS đạt 07/07 phiếu tán thành của Hội đồng.

Tin khác
  40 năm ĐH Kiến trúc TP.HCM - 60 Kiến trúc Sài Gòn
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh