Quyết định 610/QĐ-ĐHKT về việc ban hành “Triết lý giáo dục” của Trường Đại học Kiến trúc Thành Phố Hồ Chí Minh

Ngày 09/01/2022

Quyết định 610/QĐ-ĐHKT ngày 16 tháng 07 năm 2019 về việc ban hành “Triết lý giáo dục” của Trường Đại học Kiến trúc Thành Phố Hồ Chí Minh

 

Link: [Quyết định 610/QĐ-ĐHKT ngày 16 tháng 07 năm 2019]

 

 

 

 


Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh