Quyết định số 496/QĐ-ĐHKT về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 (đợt 2)

Ngày 28/04/2023

Quyết định số 496/QĐ-ĐHKT ngày 26/4/2023 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 (đợt 2) của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh

 

Có thể là hình ảnh về trò chơi ô chữ, áp phích và văn bản

Có thể là hình minh họa về cuống vé, áp phích, trò chơi ô chữ, lịch và văn bản

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh