SHHT: “Tính sáng tạo ngôn ngữ nhìn từ ngữ pháp chức năng và ngữ pháp hình thức”

Ngày 08/06/2017

Buổi sinh hoạt học thuật do khoa Khoa học cơ bản (trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh) tổ chức đã diễn ra sáng ngày 6/6/2017.

Buổi sinh hoạt học thuật do ThS Nguyễn Thị Song Thương – Trưởng bộ môn Khoa học xã hội trình bày với chủ đề “Tính sáng tạo ngôn ngữ nhìn từ ngữ pháp chức năng và ngữ pháp hình thức”.


Theo ThS Nguyễn Thị Song Thương, thực tế cho thấy trong một ngôn ngữ chỉ có một số hữu hạn các qui tắc, nhưng từ một số ít ỏi các qui tắc ấy, người ta đã tạo ra số lượng câu vô hạn. Thực tế cũng cho thấy một ý tưởng có thể được diễn đạt dưới nhiều hình thức câu khác nhau. Đây chính là tính chất sáng tạo của ngôn ngữ.

Bài báo cáo giới thiệu cơ chế hoạt động của ngôn ngữ dẫn đến tính sáng tạo của ngôn ngữ nhìn từ hai góc nhìn: chức năng và hình thức.

Từ đó, tác giả đề cập đến cách giảng dạy tiếng Anh phù hợp cho đối tượng người học. Người học nên tiếp cận tài liệu phù hợp với cấp độ năng lượng ngôn ngữ của mình để đạt được hiệu quả mong muốn.

Buổi sinh hoạt học thuật thu hút nhiều sự quan tâm của các giảng viên bộ môn.

Tin khác
  40 năm ĐH Kiến trúc TP.HCM - 60 Kiến trúc Sài Gòn
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh