SHHT về việc nâng cao chất lượng dạy và học các môn lý luận chính trị

Ngày 19/06/2018

Sáng ngày 18/6/2018, khoa Lý luận Chính trị - trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức 02 buổi sinh hoạt học thuật cấp Khoa.

Cụ thể, ThS Trần Trọng Oánh (giảng viên thỉnh giảng) trình bày bài sinh hoạt học thuật chủ đề “Sự bùng nổ của tư duy sáng tạo và vận dụng trong giảng dạy các môn học lý luận chính trịnh ở trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh”.

Từ những kiến thức tổng hợp mang tính khái niệm và lý luận của tư duy sáng tạo, ThS Trần Trọng Oánh đi vào phân tích các vấn đề: Vai trò của tư duy sáng tạo trong lịch sử; Sự bùng nổ của tư duy sáng tạo; Giá trị của tư duy sáng tạo tác động  đến các lĩnh vực của đời sống xã hội trong thời đại ngày nay.

Trên cơ sở đó, tác giả bài báo cáo đề cập đến thực trạng của tư duy sáng tạo trong giảng dạy các môn học lý luận chính trị ở trường Đại học kiến trúc TP.Hồ Chí Minh.

Từ đó, tác giả đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm phát huy tính tích cực của tư duy sáng tạo làm cho việc dạy và học các môn lý luận chính trị ở trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh có hiệu quả, lôi cuốn được mọi đối tượng sinh viên, gồm: Phương pháp giảng dạy môn triết học là phương pháp tiếp cận khoa học; Phương pháp giảng dạy môn học nguyên lý 2: Tiếp cận khoa học, tiếp cận thực tiễn; Phương pháp giảng dạy môn học tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của ĐCSVN .

 Cùng ngày, ThS Trần Thị Tài (giảng viên thỉnh giảng) cũng báo cáo sinh hoạt học thuật chủ đề “Nâng cao chất lượng dạy và học các môn Lý luận chính trị tại trường Đại học kiến trúc TP, Hồ Chí Minh”.

Khẳng định sự cần thiết và ý nghĩa trong việc học tập các môn Lý luận chính trị đối với học sinh - sinh viên, ThS Trần Thị Tài điểm sơ nét về thực trạng việc giảng dạy và học tập các môn lý luận chính trị của sinh viên các Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh hiện nay.

Theo nhận định của ThS Trần Thị Tài: sinh viên của Trường có kết quả học các môn Lý luận chính trị khá giỏi chiếm hơn 45%, phát huy được tính sáng tạo, biết tập trung và đầu tư cho học tập và nghiên cứu, nhưng nhìn chung sinh viên còn thụ động, chuẩn bị bài theo yêu cầu của giảng viên, thực chất còn mang tính đối phó; tư tưởng học đủ điểm, học cho qua vẫn còn. Tuy nhiên, sinh viên cùng lúc còn làm các đồ án chuyên ngành tương đối nặng, lại chưa quen nên việc sắp xếp,bố trí phân bổ thời gian cho từng môn học chưa hợp lý…

Đồng thời, do bị thiếu nền tảng kiến thức xã hội nên sinh viên còn ít trải nghiệm thực tiễn, ít hiểu biết về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội quốc tế và trong nước nên càng khó khăn hơn khi học tập lý luận chính trị…

ThS Trần Thị Tài đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học tập các môn lý luận chính trị trường đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh cụ thể với từng cấp: Nhà trường – Khoa – Giảng viên – Sinh viên.

 Theo tác giả bài báo cáo, để không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập các môn lý luận chính trị cần tích cực đổi mới phương pháp theo hướng phương pháp sư phạm tương tác có tính linh hoạt, tính mở, hướng về người học, lấy người học làm trung tâm, hướng dẫn cho sinh viên cách học là chính; Phát huy tốt vai trò của Tổ Bộ môn, của giảng viên, của các tổ chức đoàn thể trong trường, tổ chức tốt các buổi thảo luận chuyên đề với nhiều hình thức sẽ phát huy được tự học và sự tìm tòi, sáng tạo của người học; Đẩy mạnh việc nghiên cứu và ứng dụng phương pháp giảng dạy và học tập…

Chủ đề sinh hoạt học thuật của ThS Trần Trọng Oánh và ThS Trần Thị Tài thu hút sự tham gia thảo luận đóng góp ý kiến của các giảng viên tham dự.

Tin khác
  40 năm ĐH Kiến trúc TP.HCM - 60 Kiến trúc Sài Gòn
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh