Sinh hoạt học thuật: “Quy hoạch nguồn năng lượng tái tạo trong Smart Grid”

Ngày 27/03/2017

Sáng ngày 25/3 Bộ môn năng lượng – Thông tin liên lạc (Khoa Kỹ thuật Đô thị - Trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh) đã tổ chức buổi sinh hoạt học thuật với phần trình bày của ThS Nguyễn Lê Duy Luân.

Buổi sinh hoạt học thuật có sự tham dự của các giảng viên bộ môn Năng lượng Thông tin.

Theo đó, ThS Nguyễn Lê Duy Luân đã trình bày bài báo cáo chủ đề “ Quy hoạch nguồn năng lượng tái tạo trong  Smart Grid”.

Bài báo cáo hướng tới các mục tiêu: Trình bày một khái niệm đầy đủ về Smart Grid; Phân tích vai trò đặc biệt của các nguồn năng lượng tái tạo trong hệ thống Smart Grid, từ đó xây dựng nguyên tắc quy hoạch nguồn năng lượng tái tạo trong đồ án quy hoạch mạng/lưới điện.

Tác giả bài báo cáo giới thiệu” tổng quan về Smart Grid, nêu bật những ưu điểm vượt trội của Smart Grid và công nghệ cơ bản trong hệ thống Smart Grid; Những vai trò tích cực và chủ động, hạn chế và đặc điểm như cầu phụ tải của các nguồn năng lượng tái tạo trong Smart Grid; Phân tích các nguyên tắc quy hoạch nguồn năng lượng tái tạo và các rào cản để quy hoạch chúng trong Smart Grid..., từ đó đưa ra những kết luận và đề xuất.

Buổi sinh hoạt học thuật thu hút sự thảo luận sôi nổi của các giảng viên tham dự.

Tin khác
  40 năm ĐH Kiến trúc TP.HCM - 60 Kiến trúc Sài Gòn
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh