Tập huấn công tác tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học

Ngày 24/09/2018

Từ ngày 14 đến 15 tháng 9 năm 2018, tại trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra hai ngày tập huấn công tác tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học.

Đợt tập huấn do giảng viên cao cấp – PGS.TS. Nguyễn Quang Giao – Phó Giám đốc thường trực Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục Đại học Đà Nẵng làm diễn giả.

Ban Giám hiệu Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh, Hội đồng tự đánh giá – Ban thư ký – Các nhóm chuyên trách đến từ các đơn vị trong Trường, đã tham dự đầy đủ đợt tập huấn.

Trong hai ngày, lớp tập huấn đã tập trung tìm hiểu một số văn bản như: Thông báo số 178/TB-ĐHKT ngày 5.9.2018 về việc tổ chức tập huấn công tác tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học; Thông tư số 12/2017/TT- BGDĐT ngày 19.05.2017 Ban hành quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học; Văn bản số 766/QLCL-KĐCLGD ngày 20.4.2018 về việc hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học; Văn bản số 767/QLCL-KĐCLGD ngày 20.4.2018 về việc hướng dẫn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đại học; Văn bản số 768/QLCL-KĐCLGD ngày 20.4.2018 về việc hướng dẫn đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học.

Trên cơ sở đó, lớp tập huấn cùng nhau phân tích, thảo luận sâu vào tình hình thực tế của Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh, rút ra những vấn đề cấp thiết, đảm bảo chuẩn bị tốt nhất, tiến tới thực hiện thành công công tác tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học của Nhà trường trong thời gian tới.

Chùm ảnh đợt tập huấn:


Tin khác
  40 năm ĐH Kiến trúc TP.HCM - 60 Kiến trúc Sài Gòn
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh