Thông báo tuyển sinh Đại học ngành kỹ thuật xây dựng hệ vừa học vừa làm

Ngày 21/08/2014

Trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh ngành kỹ thuật xây dựng hệ vừa học vừa làm năm học 2014 - 2015.

Theo đó Trường sẽ tuyển sinh bậc đại học học hệ vừa học vừa ngành kỹ thuật xây dựng tại: TP.Hồ Chí Minh, Đắklắk, Vĩnh Long, Cần Thơ.


Các sinh viên hệ vừa học vừa làm đạt thành tích cao trong học tập được khen thưởng tại Lễ phát bằng tốt nghiệp Đại học ngày 8/8/2014

Chi tiết thông báo download tại các link dưới đây:

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG hỆ 3,5 năm HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM HỌC 2014 - 2015 (Địa điểm tại Trường Đại học Buôn Ma Thuột)

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NGÀNH kỸ THUẬT XÂY DỰNG HỆ 3,5 năm HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM HỌC 2014 - 2015 (Địa điểm tại Trường Đại học Xây dựng Miền Tây)

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌCNGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG HỆ 3,5 năm VÀ 2,5 NĂM HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM HỌC 2014 - 2015 (Địa điểm tại Trường Cao đẳng Xây dựng Số 2 – Thủ Đức)

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NGÀNH kỸ THUẬT XÂY DỰNG HỆ 3,5 năm và 5 năm HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM HỌC 2014 - 2015 (Địa điểm tại Cơ sở Cần Thơ – Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh)

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NGÀNH kỸ THUẬT XÂY DỰNG HỆ 3,5 năm và 5 năm HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM HỌC 2014 - 2015  (Địa điểm tại Trường Đại Học Kiến Trúc – TP.HCM)   

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh